Phấn đấu đạt độ che phủ rừng 54% trong năm 2018
Cập nhật lúc 09:18, Thứ Năm, 08/02/2018 (GMT+7)
Năm 2017, thực hiện nghiêm chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên của Chính phủ; công tác quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Trong tỉnh không để xảy ra cháy rừng lớn, cháy rừng giảm 24 vụ/90,4 ha so cùng kỳ mùa khô 2016. Công tác phát triển rừng được triển khai theo kế hoạch. Công tác tuần tra, kiểm tra ngăn chặn vi phạm được tăng cường và thực hiện thường xuyên. Các ngành chức năng đã xử lý hành chính 871 vụ/5,125 tỷ đồng, chuyển xử lý hình sự 30 vụ…
 
Tuy đạt nhiều kết quả tích cực nhưng tình hình vi phạm pháp luật về QLBVR còn diễn biến phức tạp và luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát; công tác quản lý đất lâm nghiệp chưa chặt chẽ; xâm chiếm đất lâm nghiệp diễn ra ở nhiều nơi; một số vụ vi phạm nổi cộm gây thiệt hại nhiều tài nguyên rừng nhưng chưa được kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời,... Có tình trạng hạn chế trên là do nguyên nhân: Ở một số nơi, chính quyền địa phương, đơn vị chủ rừng, các cơ quan liên quan và các chủ dự án thuê đất, thuê rừng chưa đề cao tinh thần trách nhiệm và chưa thực hiện quyết liệt các quy định trong công tác QLBVR theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Chưa có giải pháp, biện pháp hợp lý trong công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý chưa kịp thời, chưa nghiêm các hành vi xâm hại tài nguyên rừng và các đối tượng vi phạm. Cơ chế chính sách về QLBVR còn bất cập, chưa đồng bộ, chưa bảo đảm cho người dân làm nhiệm vụ giữ rừng yên tâm sinh sống và gắn bó với rừng, vẫn còn tình trạng người dân tác động trái phép đến tài nguyên rừng, đất lâm nghiệp để giải quyết sinh kế. 
         
Hiện tỷ lệ độ che phủ rừng toàn tỉnh mới đạt 53,6%. Để đến năm 2020 độ che phủ rừng đạt từ 55,171% như Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X đã đề ra, các địa phương và các ngành chức năng cần tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Lãnh đạo đơn vị chủ rừng, cán bộ xã, cán bộ huyện phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về định kỳ đi kiểm tra công tác bảo vệ rừng trên địa bàn phụ trách quản lý và chịu trách nhiệm khi để xảy ra phá rừng, hủy hoại rừng, lấn chiếm đất rừng,… trên địa bàn quản lý, phụ trách. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Kế hoạch của Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác QLBVR và đất lâm nghiệp. Toàn tỉnh quyết tâm thực hiện đạt mục tiêu độ che phủ rừng năm 2018 đạt 54%; số vụ vi phạm giảm 20%, diện tích rừng/khối lượng lâm sản thiệt hại giảm 30% so với năm 2017. Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất lâm nghiệp. 
 
LAN HỒ
,
.