Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp nhà nước
Cập nhật lúc 15:09, Thứ Ba, 13/02/2018 (GMT+7)
Hiện nay, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng đang thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng bậc cao đợt 1/2018, để đảm bảo đúng quy định trong công tác khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh kính đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và người lao động cho ý kiến về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân sau:
 
A. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT: 02 TẬP THỂ VÀ 01 CÁ NHÂN
 
I. TẬP THỂ: 02 
 
1. Nhân dân và cán bộ huyện Di Linh.
 
2. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng.
 
II. CÁ NHÂN: 01
 
Ông Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.
 
B. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ: 01 TẬP THỂ VÀ 07 CÁ NHÂN
 
I. TẬP THỂ: 01
 
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng.
 
II. CÁ NHÂN: 07
 
1. Ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Chủ tịch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.
 
2. Ông Nguyễn Văn Yên, Phó Chủ tịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
 
3. Ông Vũ Kim Sinh, Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng. 
 
4. Ông Trần Quốc Lập, Phó Chủ nhiệm Thường trực, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng.
 
5. Ông Trần Tưởng, Bí thư, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng.
 
6. Ông Trương Hữu Hiệp, Giám đốc, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng.
 
7. Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng.
 
C. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA: 05 TẬP THỂ  VÀ 08 CÁ NHÂN
 
I. TẬP THỂ: 05
 
1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương.
 
2. Hợp tác xã Xuân Hương, thành phố Đà Lạt.
 
3. Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Tân Tiến, thành phố Đà Lạt.
 
4. Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Anh Đào, thành phố Đà Lạt.
 
5. Quỹ Tín dụng nhân dân Phường 2, thành phố Bảo Lộc.
 
II. CÁ NHÂN: 08
 
1. Ông Dương Công Hiệp,  Chủ nhiệm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng
 
2. Bà Huỳnh Thị Thanh Xuân, Bí thư Thành ủy Đà Lạt, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Lạt
 
3. Ông Nguyễn Công Thừa, Giám đốc, Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Tổng hợp Anh Đào.
 
4. Ông Trương Thái Anh Quốc, Phó Bí thư Thường trực, Huyện ủy Đạ Tẻh.
 
5. Ông Lê Cao Đài, Trưởng phòng, Phòng Tài chính Kế hoạch, Huyện Đạ Tẻh.
 
6. Ông Trần Đình Văn, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng.
 
7. Ông Nguyễn Duy Hải, Bí thư, Huyện ủy Lạc Dương.
 
8. Ông Trần Văn Thích, Phó Giám đốc, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.
 
D. DANH HIỆU CHIẾN SỸ THI ĐUA TOÀN QUỐC: 01 CÁ NHÂN
 
Bà Nguyễn Thị Nhạn, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng.
 
Mọi ý kiến đóng góp, phản hồi đề nghị gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng), địa chỉ: tầng 7, Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, thành phố Đà Lạt hoặc địa chỉ email: btdkt@lamdong.gov.vn trước ngày 24/02/2018.
,
.