Ðà Lạt 600 người kê khai tài sản
Cập nhật lúc 09:26, Thứ Năm, 08/03/2018 (GMT+7)
102 đơn vị chức năng của thành phố Đà Lạt đã hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 đối với 600 người đang đảm trách các công việc khác nhau, chiếm tỷ lệ 100% số người theo quy định.
 
Trong đó gồm 1 đơn vị Văn phòng Thành ủy; 10 Ban Đảng và tổ chức chính trị; 25 cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp; 49 trường học, 1 doanh nghiệp nhà nước; 16 phường, xã trong thành phố Đà Lạt... 
 
Với 600 người nộp bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 nói trên ở Đà Lạt có 406 bản lưu giữ tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; 192 bản thuộc diện cấp ủy quản lý và 2 bản thuộc diện cấp trên quản lý. 
 
Hình thức công khai bản kê khai tài sản, thu nhập với tỷ lệ 65% niêm yết và 35% công bố tại cuộc họp. Qua đánh giá, không có trường hợp nào ở Đà Lạt kê khai tài sản, thu nhập không trung thực hoặc phải xác minh, yêu cầu giải trình, xử lý kỷ luật…
 
MẠC KHẢI
,
.