Ðà Lạt và định hướng phát triển đô thị xanh
Cập nhật lúc 08:38, Thứ Hai, 12/03/2018 (GMT+7)
Báo Lâm Ðồng đã có cuộc trao đổi riêng với đồng chí Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Ðồng, về quyết tâm và nỗ lực của các cấp chính quyền trong việc triển khai đồ án “Ðiều chỉnh quy hoạch chung TP Ðà Lạt đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050” được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 704/QÐ-TTg (sau đây gọi chung là Quy hoạch chung 704) vào giữa năm 2014. 
 
Hồ Xuân Hương nằm trong vùng phát triển của TP Đà Lạt. Ảnh: P.An
Hồ Xuân Hương nằm trong vùng phát triển của TP Đà Lạt. Ảnh: P.An

Đồng chí Phạm S cho biết các cấp chính quyền đã bám sát Quy hoạch chung 704 để phát triển TP Đà Lạt hiện hữu và các đô thị vệ tinh trong tương lai theo đúng định hướng của Chính phủ. 
 
Quy hoạch chung 704 không chỉ xử lý những áp lực đô thị của Đà Lạt mà còn hướng đến năm 2030 Đà Lạt trở thành một đô thị hiện đại, đẳng cấp quốc tế, có đặc thù về khí hậu, cảnh quan tự nhiên, bảo tồn di sản kiến trúc, lịch sử tầm quốc gia, khu vực và có ý nghĩa quốc tế. Đồ án quy hoạch này không nhằm mở rộng ranh giới hành chính của Đà Lạt tương tự như tỉnh Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội mà xác định những vùng đất tương đồng với Đà Lạt về mặt thổ nhưỡng, khí hậu, điều kiện phát triển kinh tế để mở rộng môi trường đầu tư cho Đà Lạt và vùng phụ cận. Đồng thời, tạo nên những đô thị vệ tinh hỗ trợ cho sự phát triển của Đà Lạt và hỗ trợ lẫn nhau. 
 
Theo đồ án, Đà Lạt tương lai sẽ  gồm 6 đô thị vệ tinh, lấy Đà Lạt hiện hữu là trung tâm. Đà Lạt (5.900 hecta) là đô thị đảm nhiệm chức năng của một trung tâm hành chính, nghỉ dưỡng cao cấp, bảo tồn các di sản kiến trúc. Huyện Đức Trọng được định hướng trở thành trung tâm thương mại, giải trí và phát triển kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao. Huyện Lâm Hà với đô thị Nam Ban (500 hecta) sẽ là trung tâm du lịch hỗn hợp, chế biến nông sản, công viên chuyên đề nông nghiệp công nghệ cao. Tại huyện Đơn Dương sẽ hình thành đô thị D’Ran (350 hecta) có chức năng phát triển du lịch cảnh quan hồ. Đô thị Lạc Dương (300 hecta) sẽ hình thành vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và chuyển giao công nghệ. Ngoài đô thị, đa số diện tích đất được quy hoạch để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tạo sản phẩm xuất khẩu vào các thị trường lớn ở các nước phát triển. Đà Lạt tương lai được quy hoạch hội tụ các yếu tố để liên kết phát triển cùng các tỉnh Đông Nam Bộ và Duyên hải miền Trung.  
 
Tiếp cận xu hướng đô thị xanh
 
PV: Thưa đồng chí, phạm trù của Quy hoạch chung 704 rất rộng, UBND tỉnh Lâm Đồng định hướng tiếp cận như thế nào?
 
Đồng chí Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh Đà Lạt đang phát triển theo hướng đô thị xanh. Ảnh: P.An
Đồng chí Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh Đà Lạt đang phát triển theo hướng đô thị xanh. Ảnh: P.An
Đồng chí Phạm S: Phạm vi điều chỉnh của Quy hoạch chung 704 rất rộng, thay đổi về chất, chiều sâu đô thị Đà Lạt. Đưa thành phố này phát triển với tính chất là trung tâm hành chính - chính trị - kinh tế - văn hóa và khoa học kỹ thuật của tỉnh Lâm Đồng; Trung tâm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch văn hóa di sản quốc gia, khu vực và quốc tế; Trung tâm nghiên cứu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao cấp quốc gia và quốc tế; Trung tâm nghiên cứu, khoa học, giáo dục - đào tạo và chuyển giao công nghệ đa ngành cấp quốc gia; Trung tâm bảo tồn rừng cảnh quan, đa dạng sinh học cấp quốc gia; Trung tâm thương mại, dịch vụ và hội chợ triển lãm; Trung tâm văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao và giải trí cấp vùng; Có vị trí quan trọng về quốc phòng và an ninh đối với khu vực Tây Nguyên và cả nước. 
 
Theo Quy hoạch chung 704, các đô thị trong vùng được kết nối với nhau thành chuỗi các đô thị vệ tinh đối trọng của thành phố Đà Lạt; Tiếp cận xu hướng đô thị xanh, một đô thị phong cảnh có tính chất đặc thù - du lịch sinh thái rừng. Giải pháp quy hoạch chung đáp ứng được mục tiêu xây dựng của các đô thị hiện đại, văn minh tầm quốc gia và có ý nghĩa quốc tế; Kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng, bản sắc kiến trúc và điều kiện tự nhiên rất đặc thù của TP Đà Lạt nhưng cũng không xa rời hay cách biệt với những tri thức kinh nghiệm phát triển đô thị bền vững của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới… Trong đó, mục tiêu xây dựng, phát triển TP Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 trở thành một vùng đô thị hiện đại đẳng cấp quốc tế; có đặc thù về khí hậu, cảnh quan tự nhiên, văn hóa lịch sử và di sản kiến trúc tầm quốc gia, khu vực và có ý nghĩa quốc tế.
 
PV: Đến nay đã gần 4 năm kể từ khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung 704, qua đó mở con đường lớn cho thành phố Đà Lạt phát triển, vậy UBND tỉnh Lâm Đồng và chính quyền các cấp đã triển khai quy hoạch chung như thế nào, thưa đồng chí?
 
Mục tiêu phát triển bền vững, chú trọng bảo tồn
 
Theo đồng chí Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, trong bối cảnh đô thị Đà Lạt đang có tốc độ phát triển nhanh thì càng phải quan tâm đến vấn đề bảo tồn và phát triển bền vững. Đồng chí nhấn mạnh: “Thực hiện đồ án quy hoạch chung TP Đà Lạt đã được Thủ tướng phê duyệt định hình mô hình phát triển cho TP Đà Lạt với hệ thống đô thị trung tâm kết nối với các đô thị vệ tinh nhằm chia sẻ chức năng giảm áp lực phát triển cho đô thị di sản Đà Lạt. Đồ án nhấn mạnh phát triển bền vững, nâng cao chất lượng đô thị, bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên, bảo tồn các di sản kiến trúc và cảnh quan thiên nhiên đặc thù, tạo các điểm đến hấp dẫn về du lịch văn hóa lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng, giáo dục đào tạo đa ngành, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Trong quá trình thực hiện, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ động chỉ đạo các sở, ngành địa phương thực hiện quy hoạch hiệu quả. Đồng thời chỉ đạo thu hút đầu tư theo cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Lạt theo Quyết định số 1528 ngày 23/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 
Đồng chí Phạm S: Để thực hiện đồ án Quy hoạch chung 704, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện nhiều công việc đảm bảo triển khai Quy hoạch chung 704 đồng bộ và hiệu quả. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, UBND tỉnh Lâm Đồng đã triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm như sau:
 
Ngay sau khi đồ án được phê duyệt, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tổ chức công bố công khai đồ án để các tổ chức, cá nhân liên quan và người dân trong vùng quy hoạch được biết và giám sát việc thực hiện quy hoạch. 
 
Ban hành quy định quản lý đồ án Quy hoạch chung. Đây là cơ sở bước đầu quan trọng, tạo tiền đề để các cấp, các ngành chức năng cùng chủ động phối hợp thống nhất triển khai theo từng chức năng, nhiệm vụ được nhà nước phân công, phân cấp; đặc biệt là giai đoạn xử lý chuyển tiếp về mặt quản lý Nhà nước đối với các dự án, đồ án được phê duyệt trước đó theo định hướng quy hoạch chung TP Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2020. Dù vậy đến nay chưa triển khai và mục tiêu, giải pháp xây dựng không còn phù hợp theo Quy hoạch chung 704. 
 
UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát tất cả công trình, dự án có chỉ tiêu kế hoạch về tầng cao đã được thỏa thuận, phê duyệt và vượt so với Quy hoạch 704. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh đã thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý chuyển tiếp trong quá trình thực hiện Quy hoạch chung 704. Sở Xây dựng đã chủ trì phối hợp với các sở, ngành địa phương tiếp tục rà soát các đồ án quy hoạch xây dựng từ chung đến chi tiết. Kiểm tra, rà soát những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy hoạch chung 704, trong đó có những khó khăn vướng mắc về chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, tầng cao, mật độ xây dựng,… báo cáo đề xuất UBND tỉnh. 
 
Lập 25 phân khu phát triển
 
PV: Thưa đồng chí, TP Đà Lạt đang phát triển với tốc độ rất nhanh. Ngoài khu vực trung tâm thì cần có những vùng đệm, vùng hỗ trợ để mở đường cho sự phát triển đồng đều. UBND tỉnh Lâm Đồng đã tính toán vấn đề này như thế nào?
 
Đồng chí Phạm S: Ban hành kế hoạch thực hiện Quy hoạch chung 704, UBND tỉnh đã thiết lập lộ trình từ năm 2015 đến năm 2020 và các bước công việc triển khai thực hiện rà soát đồ án quy hoạch chung các đô thị trong vùng phụ cận, quy hoạch phân khu - chi tiết và các quy hoạch chuyên ngành;  tổ chức lập quy chế, quy định quản lý chung quy hoạch - kiến trúc, quy hoạch xây dựng tại khu vực đô thị theo hướng được phê duyệt. Đến nay tiến độ triển khai cơ bản đúng lộ trình đưa ra.
 
Đối với Đồ án thiết kế đô thị trên địa bàn TP Đà Lạt: UBND TP Đà Lạt đang triển khai lập Đồ án thiết kế đô thị trục di sản Đông - Tây,  thiết kế đô thị tuyến cây xanh cảnh quan Bắc - Nam để trình thẩm định, phê duyệt. Sở Xây dựng đang hoàn tất thẩm định Đồ án thiết kế đô thị “Khu trung tâm Hòa Bình”, dự kiến trình phê duyệt trong quý 1 năm 2018. 
 
Đối với việc  rà soát và triển khai quy hoạch phân khu các khu dân cư trên địa bàn TP Đà Lạt, UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, ban hành chỉ tiêu phân bổ cho các đồ án quy hoạch phân khu, chi tiết trên địa bàn TP.Đà Lạt. Dừng việc thực hiện quy hoạch phân khu không phù hợp với Quy hoạch chung 704 và đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung của toàn bộ các phân khu để có cơ sở triển khai phủ kín quy hoạch các khu dân cư trên địa bàn TP Đà Lạt. Đến nay, đã phê duyệt 8 phân khu trong 25 phân khu. Đồ án quy hoạch các phân khu còn lại được hoàn thiện, dự kiến phê duyệt trong năm 2018. 
 
Về quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đối với các đô thị trong vùng quy hoạch, UBND TP Đà Lạt và các huyện Đức Trọng, Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà đang tổ chức lập quy chế theo hướng dẫn của Sở Xây dựng, dự kiến hoàn thành, trình thẩm định trong năm 2018. Đồ án quy hoạch các đô thị trong vùng dự kiến cũng hoàn thành trong năm 2018, sau đó sẽ được thẩm định, phê duyệt hoặc chỉnh sửa dựa trên nguyên tắc của đồ án quy hoạch chung. 
 
PV: Đà Lạt là nơi được Chính phủ thí điểm mô hình “Làng đô thị xanh”, đây là một vinh dự và cũng là định hướng phát triển lâu dài cho TP Đà Lạt. Thưa đồng chí, UBND tỉnh Lâm Đồng đến nay đã triển khai “Làng đô thị xanh” như thế nào?
 
Đồng chí Phạm S: Trên cơ sở Quy hoạch chung 704, UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục xây dựng chiến lược phát triển, kiến nghị Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù cho TP Đà Lạt để tạo động lực phát triển, các ưu tiên về đầu tư và nguồn lực tài chính để triển khai quy hoạch được duyệt đảm bảo nâng cao vai trò và vị thế quốc gia và quốc tế của thành phố. Và Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại Quyết định số 1528 năm 2015, trong đó tỉnh Lâm Đồng được triển khai xây dựng thí điểm “Làng đô thị xanh”. Đồng thời, chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì lập đề án triển khai thực hiện xây dựng mô hình “Làng đô thị xanh” tại xã Xuân Thọ. 
 
Đến nay, Sở Xây dựng đã hoàn thiện đề án theo góp ý của Bộ Xây dựng và các sở, ngành, địa phương. Trong tháng 3/2018, tỉnh sẽ tổ chức buổi làm việc với các sở, ngành, TP Đà Lạt để rà soát thực hiện, hoàn thiện và phê duyệt đề án làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Tháng 1/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 84/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh đến năm 2030, trong đó TP Đà Lạt được lựa chọn thí điểm thực hiện phát triển đô thị xanh.
 
PV: Câu chuyện bảo tồn luôn khiến xã hội quan tâm trong bối cảnh thành phố đang phát triển mạnh. Các ngành và chuyên gia đã “hài hòa” giữa bảo tồn và phát triển như thế nào, thưa đồng chí?
 
Đồng chí Phạm S: Để có cơ sở lựa chọn mô hình, giải pháp, cơ chế, chính sách về bảo tồn và phát huy tính đặc thù về tự nhiên và văn hóa - lịch sử của TP Đà Lạt trong quá trình phát triển theo định hướng Quy hoạch chung 704, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội thảo khoa học chủ đề “Phát triển đô thị Đà Lạt gắn với bảo tồn theo định hướng quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050”. Trên cơ sở kết quả hội thảo, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND TP Đà Lạt khẩn trương hoàn thành dự thảo nhiệm vụ quy chế bảo tồn kiến trúc cảnh quan thành phố Đà Lạt và trình thẩm định phê duyệt trong quý 1 năm 2018. Đồng thời, nghiên cứu quy định, hồ sơ thủ tục về công nhận TP Đà Lạt là đô thị di sản.   
 
PHƯỚC AN
,
.