Ðam Rông phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4 - 5% trong năm 2018
Cập nhật lúc 08:55, Thứ Tư, 07/03/2018 (GMT+7)
Năm 2018, huyện Đam Rông phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4 - 5%. Để đạt mục tiêu này, ngay từ đầu năm, huyện đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương tích cực vận động nhân dân đăng ký thoát nghèo; hỗ trợ các nguồn vốn ưu đãi để hộ nghèo đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. 
 
Ngoài ra, huyện còn tranh thủ vốn đầu tư của nhà nước và huy động sự đóng góp của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế của nhân dân trên địa bàn huyện.
 
VĂN TÂM
,
.