Ðầu tư 16,3 tỷ đồng cho sự nghiệp khoa học và công nghệ
Cập nhật lúc 09:00, Thứ Năm, 15/03/2018 (GMT+7)
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa quyết định phân bổ 16,3 tỷ đồng cho sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2018. Trong đó, 6,31 tỷ đồng cho thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh và cấp cơ sở; 2,86 tỷ đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học của các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; 0,87 tỷ đồng thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ quản lý nhà nước; 3 tỷ đồng thực hiện hoạt động khoa học công nghệ cấp huyện; 3,27 tỷ đồng thực hiện các hoạt động như hỗ trợ cuộc thi sáng tạo, ứng phó sự cố hạt nhân, chi thực hiện dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (2016 - 2020)”. 
 
Cụ thể có 15 nhiệm vụ đề tài khoa học cấp tỉnh được phân bổ như: Nghiên cứu nuôi thử nghiệm cá trắng châu Âu tại Lâm Đồng, Ứng dụng khoa học công nghệ trong chăn nuôi bò thịt chất lượng cao,  Nghiên cứu xây dựng mô hình du lịch dựa vào cộng đồng, Đánh giá thực trạng và giải pháp nguồn nhân lực dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh… Đồng thời là 45 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp huyện như: mô hình trồng cam đường canh, đẳng sâm, trồng thử nghiệm chè tại Cát Tiên; xử lý nước phèn, phân loại chất thải công nghiệp tại Đạ Tẻh; ứng dụng khoa học công nghệ bảo quản trái cây sau thu hoạch tại Đạ Huoai; ghép cải tạo nâng cao năng suất chất lượng giống bơ ở Bảo Lộc; mô hình trồng hoa, cây cảnh, bảo tồn giống lan rừng ở Di Linh…
 
QUỲNH UYỂN
,
.