Chi phí khám chữa bệnh BHYT năm 2017 tăng 34%
Cập nhật lúc 14:08, Thứ Ba, 27/03/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Theo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (KCB BHYT) của Sở Y tế và BHXH Lâm Đồng, năm 2017 có 2,1 triệu lượt người có thẻ BHYT đến KCB, tăng 9% so với năm 2016. Chi phí KCB BHYT ước 831 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2016. Nguyên nhân chi phí KCB BHYT tăng do thực hiện bước 2 của biểu giá viện phí theo Thông tư số 37/2015/TT-BYT từ ngày 21/4/2017.  
 
Đến cuối năm 2017, toàn tỉnh đã có 1.023.686 người tham gia BHYT, tăng 95.597 người so với năm 2016, đưa tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân tại Lâm Đồng năm 2017 đạt 78,8% kế hoạch được giao (tăng 1% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 - 2020). 
 
AN NHIÊN
,
.