Đà Lạt: Hàng nghìn mét hồ sơ lưu trữ trên giá chưa được chỉnh lý
Cập nhật lúc 08:45, Thứ Hai, 12/03/2018 (GMT+7)
Ngành chức năng Đà Lạt cho biết, hiện vẫn còn hàng nghìn mét tài liệu lưu trữ trên giá tồn đọng, chưa được chỉnh lý tại các cơ quan hành chính nhà nước cấp thành phố.
 
Hiện kho lưu trữ của thành phố Đà Lạt thuộc Phòng Nội vụ quản lý do điều kiện cơ sở vật chất chưa đảm bảo theo quy định nên chỉ mới thu thập tài liệu, hồ sơ của HĐND, UBND thành phố với tổng chiều dài các giá đựng hồ sơ 452,5 m trong đó có 269 m đã chỉnh lý sơ bộ, tài liệu rời lẻ 183,5 m. 
 
Một cuộc khảo sát tại 13 cơ quan hành chính thuộc thành phố trong năm 2017 vừa qua cho thấy tổng số mét giá tài liệu hồ sơ lưu trữ tồn đọng chưa được chỉnh lý tại các cơ quan này đến 2.128,5 m, trong đó mới chỉ có 269 m được chỉnh lý sơ bộ, còn lại là hồ sơ riêng lẻ. 
 
Mặc dù công tác văn thư lưu trữ đã được Đà Lạt chú ý tăng cường gần đây nhưng phần lớn hồ sơ, tài liệu của nhiều cơ quan thành phố vẫn chưa được hệ thống hóa, sắp xếp lại do không có người làm lưu trữ chuyên trách; các kho lưu trữ phần lớn được bố trí tạm thời, diện tích chật hẹp, không đảm bảo trang thiết bị bảo quản nên tình trạng tài liệu còn bó gói, chồng chất tại các cơ quan, UBND phường, xã ngày càng nhiều, nguy cơ số tài liệu lưu trữ này bị hư hỏng xuống cấp do ẩm mốc rất cao. 
 
GIA KHÁNH
,
.