Đẩy mạnh hoạt động sáng tạo, đưa khoa học kỹ thuật vào thực tiễn cuộc sống
Cập nhật lúc 19:00, Chủ Nhật, 11/03/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Đó là chỉ đạo của ông ông Phan Văn Phấn – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật Lâm Đồng tại kỳ họp BCH lần thứ 3 khóa V (2017 – 2022) vừa diễn ra mới đây. Tại hội nghị, 25 thành viên BCH đã được phân công nhiệm vụ cụ thể, 8 nhiệm vụ trọng tâm trong toàn nhiệm kỳ và  những nhiệm vụ phải thực hiện từng năm đã được đề ra.
 
Ông Phan Văn Phấn – Chủ tịch Liên hiệp Hội phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp thứ 3
Ông Phan Văn Phấn – Chủ tịch Liên hiệp Hội phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp thứ 3

Trong nhiệm kỳ này, Liên hiệp Hội tiếp tục củng cố, kiện toàn, phát triển tổ chức Liên hiệp Hội và các tổ chức thành viên bằng nhiều hình thức nhằm tập hợp, đoàn kết rộng rãi đội ngũ trí thức, khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh, từ đó thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền phổ biến kiến thức, triển khai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Tham mưu ban hành cơ chế, chính sách để phát huy tiềm năng của đội ngũ trí thức trong hoạt động phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ; tư vấn, phản biện và giám định xã hội vì sự phát triển. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, sinh hoạt học thuật, hội thảo, tọa đàm… qua đó phổ biến kiến thức khoa học công nghệ cho nhân dân. Tăng cường thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chương trình dự án kinh tế, khoa học kỹ thuật có tính liên ngành, các công trình trọng điểm có ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên và xã hội, các chương trình dự án của tỉnh trước khi trình Hội đồng nhân dân. Duy trì tổ chức các cuộc thi, hội thi sáng tạo kỹ thuật, từ đó thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào thực tiễn, tạo nên phong trào thi đua lao động sáng tạo trong mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp nhân dân. 
 
Là năm đầu thực hiện mục tiêu của nhiệm kỳ (2017 – 2022), năm 2018 Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Lâm Đồng đã đặt ra các nhiệm vụ cụ thể: Hoàn thiện các quy chế, kế hoạch hoạt động của Liên hiệp Hội, của Ban chấp hành, Ban thường vụ, tổng kết 10 năm thực hiện NQ 27 của BCH Liên hiệp Hội TW về “Xây dựng đội ngũ trí thúc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, ban hành quy chế thực hiện nhiệm vụ tư vấn phản biện xã hội, tổ chức cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên – nhi đồng lần thứ 14, xuất bản kỷ yếu “Sáng tạo kỹ thuật Lâm Đồng” tập 3, tham mưu tổ chức Giải thưởng Khoa học và công nghệ Lâm Đồng lần 2… Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các thành viên Ban chấp hành vì mục tiêu xây dựng Liên hiệp Hội thành mái nhà chung của đội ngũ các nhà khoa học, tập trung trí tuệ vì sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và của đất nước.
 
QUỲNH UYỂN
,
.