Di Linh phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân từ 85% trở lên
Cập nhật lúc 15:39, Thứ Năm, 22/03/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Ban chỉ đạo thực hiện Đề án lộ trình BHYT toàn dân huyện Di Linh giai đoạn 2018-2020 đã thông qua Quy chế hoạt động nhằm triển khai thực hiện các giải pháp để đạt chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân năm 2018 từ 85% trở lên. Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 phải đạt và duy trì tỷ lệ bao phủ BHYT từ 85% trở lên.
 
Tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện Di Linh năm 2017 đạt 83,06%, vượt 6% so với chỉ tiêu Nghị quyết của HĐND huyện giao. So với năm 2016, tăng 15% với 20.537 người tham gia BHYT; trong đó, đối tượng  tham gia BHYT hộ gia đình tăng 65% với 9.939 người. Tỷ lệ học sinh có thẻ BHYT đạt 95,86% tổng số học sinh, tăng gần 16% so với năm 2016. 
 
AN NHIÊN
,
.