Kết quả giám sát việc khám chữa bệnh và cấp phát thuốc BHYT 2016 - 2017 tại Đức Trọng
Cập nhật lúc 10:07, Thứ Tư, 21/03/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Theo kết quả giám sát của HĐND huyện Đức Trọng về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác khám chữa bệnh và cấp phát thuốc BHYT trên địa bàn, giai đoạn 2016 - 2017 đã tổ chức khám bệnh BHYT cho 415.749/475.736 lượt người khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện, chiếm 87,4% tổng số lượt khám bệnh. Trong đó, khám ở tuyến huyện có 248.201 lượt và tuyến xã 167.548 lượt. Cơ sở vật chất Trung tâm Y tế huyện đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân với 150 giường bệnh, nhân lực 358 người được đào tạo đảm bảo chuyên môn nghiệp vụ và trang thiết bị đảm bảo theo danh sách kỹ thuật như: máy nội soi, Xquang, siêu âm…
 
Mặt khác, Trung tâm Y tế huyện đã tăng cường thực hiện cải cách hành chính trong khám chữa bệnh, đã bố trí hệ thống chỉ dẫn, hướng dẫn người bệnh đến khám, cấp cứu theo quy trình và hệ thống phát số khám tự động cho người bệnh vào khám theo thứ tự tại các phòng khám bệnh. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và thanh toán BHYT đảm bảo chính xác, nhanh chóng, thuận tiện cho người bệnh.
 
Qua giám sát, HĐND huyện ghi nhận một số tồn tại, hạn chế như: Việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT giữa các cơ sở khám bệnh và cơ quan BHXH còn gặp nhiều khó khăn, chưa thống nhất việc thanh toán một số dịch vụ kỹ thuật trong khám chữa bệnh và thuốc, vật tư y tế (siêu âm, điện tim tại trạm y tế xã, thị trấn; BHXH từ chối thanh toán thuốc gói thầu giai đoạn 2015 - 2017 do chênh lệch giá). Số lượng thuốc theo kế hoạch đấu thầu hàng năm vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân; việc tổ chức đấu thầu thuốc còn chậm, rớt thầu… Cơ sở vật chất, trang thiết bị khám chữa bệnh vẫn còn thiếu. Nguồn nhân lực còn hạn chế số lượng và chất lượng. Thông tin thẻ BHYT của một số người dân chưa chính xác, nhất là người đồng bào DTTS, ảnh hưởng đến khám chữa bệnh, thanh quyết toán BHYT…
 
AN NHIÊN
,
.