Tăng cường tuyên truyền, phổ biến và thực thi pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học
Cập nhật lúc 09:13, Thứ Tư, 14/03/2018 (GMT+7)
Tại Văn bản số 1220/UBND-LN ngày 7/3/2018, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị chủ rừng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đa dạng sinh học (ĐDSH), nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân (đặc biệt là giới trẻ) về vai trò của ĐDSH đối với phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định về bảo tồn ĐDSH, bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ; không mua, bán, sử dụng, tặng cho hay nhận quà biếu là các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm và các bộ phận của chúng; không mua, bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại vào môi trường tự nhiên. 
 
Cùng đó, lực lượng kiểm lâm, công an, quản lý thị trường tăng cường phối hợp liên ngành, thường xuyên kiểm tra các nhà hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh, khu/điểm du lịch để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vi phạm liên quan đến động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định. Các cơ quan truyền thông đại chúng tăng cường đưa tin, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt và phê phán các hành vi vi phạm. 
 
MINH ĐẠO  
,
.