Triển khai thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng
Cập nhật lúc 09:03, Thứ Năm, 15/03/2018 (GMT+7)
Ngày 14/3, trao đổi với đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng, được biết, Sở đang xúc tiến thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện triển khai thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể, trong tháng 3 sẽ tổ chức cuộc họp gồm các sở, ngành, địa phương liên quan và nhà tài trợ theo đề xuất của Sở TN&MT. UBND tỉnh cũng chỉ đạo, trong năm 2018, triển khai 4 mô hình thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV tại huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đạ Huoai và thành phố Đà Lạt; trong đó, ưu tiên tập trung thực hiện tại 2 khu vực quanh hồ Đan Kia và hồ cấp nước sinh hoạt tại huyện Lạc Dương và thành phố Đà Lạt. Mặt khác, tiến tới thành lập Ban chỉ đạo thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác truyền thông; giao các sở liên quan và các UBND cấp huyện tiếp tục vận động, tranh thủ nguồn kinh phí hỗ trợ, xã hội hóa từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân…
 
 ÐẠO PHAN
,
.