Ðẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHYT để đạt chỉ tiêu 82,6%
Cập nhật lúc 08:58, Thứ Ba, 17/04/2018 (GMT+7)
Thực hiện Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2016 - 2020, Nghị quyết số 65/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 của HĐND tỉnh, Quyết định số 2665/QĐ-UBND ngày 8/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2018, theo đó, chỉ tiêu tăng độ bao phủ BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh lên 82,6%.
 
Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, đến hết tháng 2/2018, tổng số người tham gia BHYT trên địa bàn là 979.671 người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 75,42%. So với chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 được giao là 82,6% thì còn thiếu khoảng 7,28%, tương đương 94.460 người (dân số toàn tỉnh ước 1.298.900 người). Trong đó, số người thuộc hộ nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình giảm trên 20.000 người; số người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo giảm trên 12.690 người so với cuối năm 2017.
 
Hầu hết các địa phương đang có tỷ lệ bao phủ BHYT thấp so với kế hoạch được giao như: Cát Tiên (66,02%/82%), Đạ Tẻh (71,21%/81,5%), Đà Lạt (72,73%/81,8%), Bảo Lộc (69,13%/78%), Lạc Dương (77,19%/86,5%), Bảo Lâm (71,63%/79,6%), Đạ Huoai (73%/81%), Đức Trọng (71,75%/79,2%)...
 
Để đẩy mạnh tuyên truyền tăng tỉ lệ bao phủ BHYT toàn dân, cơ quan BHXH tỉnh đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố kịp thời tổ chức thu tiền (phần còn lại của đối tượng) và lập danh sách đối với người thuộc hộ nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình; người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo tham gia BHYT để cơ quan BHXH in và cấp thẻ BHYT cho đối tượng kể từ tháng 4/2018 nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân. 
 
AN NHIÊN
,
.