Đà Lạt: 96,4% khu dân cư đạt chuẩn văn hóa
Cập nhật lúc 09:02, Thứ Sáu, 13/04/2018 (GMT+7)
Trong năm qua, TP Đà Lạt tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với “Xây dựng văn minh đô thị”; trong đó thành phố đã tập trung đưa các nội dung xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH), khu dân cư văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa ngày càng có chiều sâu, chất lượng. Từ đó, không ngừng nâng cao nhận thức và ý thức tự nguyện, tự giác của từng người dân trong việc tự quản cộng đồng, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, tôn tạo môi trường sống ngày càng xanh - sạch - đẹp, thân thiện, văn minh, xây dựng và giữ vững danh hiệu văn hóa. 
 
Khen thưởng cho các khu dân cư văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa được công nhận lần đầu
Khen thưởng cho các khu dân cư văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa được công nhận lần đầu

Kết quả, toàn thành phố đã có 95,07% gia đình đạt danh hiệu GĐVH, trong đó có 4.970 hộ GĐVH tiêu biểu. Trong năm qua đã có 249/249 tổ dân phố đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa, qua kiểm tra 240/249 khu dân cư đã được công nhận đạt chuẩn văn hóa (96,4%), trong đó 16 khu dân cư được công nhận lần đầu, 3 khu dân cư được công nhận lại (đạt chuẩn 3 năm liền 2015 - 2017); 9 khu dân cư không đạt chuẩn văn hóa 2017. Có 205 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (trong đó có 76 trường học); 11 cơ quan, đơn vị được công nhận lần đầu (2016 - 2017). 
 
Nhân dịp này, TP Đà Lạt đã trao bằng công nhận và khen thưởng 16 tổ dân phố, thôn đạt danh hiệu văn hóa 2 năm (2016 - 2017) được công nhận lần đầu, 3 tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa 3 năm (2015 - 2017) được công nhận lại và 11 cơ quan, đơn vị, trường học doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (2016 - 2017) được công nhận lần đầu; đồng thời khen thưởng cho 10 tập thể và 10 cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào.
 
QUỲNH UYỂN
,
.