Ðộ che phủ ở Lâm Ðồng đạt 53,60%
Cập nhật lúc 08:42, Thứ Hai, 16/04/2018 (GMT+7)
Đây là kết quả hiện trạng rừng năm 2017 vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) công bố. Theo đó, tỉnh Lâm Đồng với diện tích có rừng 533.420 ha; trong đó, rừng tự nhiên 452.839 ha, rừng trồng 80.581 ha. So với các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Kon Tum vẫn là tỉnh đứng đầu về tỷ lệ độ che phủ rừng, đạt 62,30%; Đắk Lắk tụt xuống cuối bảng với 38,49%; hai tỉnh còn lại: Đắk Nông 39,2% và Gia Lai 40,20%. Về diện tích rừng tự nhiên, tỉnh Gia Lai và Kon Tum đứng đầu với 553.845 ha và 545.807 ha; Lâm Đồng đứng thứ 4/5 tỉnh; còn diện tích rừng trồng, Lâm Đồng đạt cao nhất khu vực. 
 
Theo Quyết định công bố hiện trạng rừng của Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao UBND cấp huyện, xã thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR) theo quy định. Mặt khác, sử dụng số liệu hiện trạng rừng để rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch BV&PTR hàng năm; làm cơ sở để cập nhật diễn biến rừng năm tiếp theo. Đối với các địa phương có diện tích rừng tự nhiên giảm trong năm 2017, làm rõ nguyên nhân, xem xét trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.  
 
MINH ÐẠO
,
.