Thưởng đến 50 triệu đồng cho giáo viên và học sinh đoạt giải quốc tế
Cập nhật lúc 10:57, Thứ Năm, 12/04/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Nghị quyết của HĐND tỉnh Lâm Đồng (Khóa IX) quy định chế độ đối với trường THPT chuyên; chế độ đối với giáo viên, học sinh tham gia bồi dưỡng và đoạt giải tại các kỳ thi cấp tỉnh, quốc gia, khu vực quốc tế hoặc quốc tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 
 
Theo đó, chế độ khen thưởng đối với giáo viên hoặc nhóm giáo viên tham gia bồi dưỡng có học sinh đoạt giải từ khuyến khích trở lên tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực quốc tế hoặc quốc tế về các môn văn hóa, khoa học kỹ thuật lần lượt là: 50 triệu đồng đối với giải Nhất khu vực quốc tế hoặc quốc tế, 40 triệu đồng đối với giải Nhì, 30 triệu đồng cho giải Ba, 20 triệu đồng cho giải Tư và giải Khuyến khích; với giải quốc gia lần lượt là 12 triệu đồng cho giải Nhất, 10 triệu đồng cho giải Nhì, 7 triệu đồng cho giải Ba và 5 triệu đồng cho giải Tư và giải Khuyến khích.
 
Tương tự, chế độ khen thưởng đối với học sinh đoạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực quốc tế hoặc quốc tế về các môn văn hóa, khoa học kỹ thuật bằng mức khen thưởng đối với giáo viên, cụ thể: 50 triệu đồng đối với giải Nhất khu vực quốc tế hoặc quốc tế, 40 triệu đồng đối với giải Nhì, 30 triệu đồng cho giải Ba, 20 triệu đồng cho giải Tư và giải Khuyến khích; với giải quốc gia lần lượt là 12 triệu đồng cho giải Nhất, 10 triệu đồng cho giải Nhì, 7 triệu đồng cho giải Ba và 5 triệu đồng cho giải Tư và giải Khuyến khích.
 
Ngoài ra, Nghị quyết cũng quy định chế độ khen thưởng đối với giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, chế độ học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh trường THPT chuyên, chế độ nội trú đối với học sinh trường THPT chuyên…
 
LHT
,
.