33.854 đối tượng bảo trợ xã hội đã được nhận tiền trợ cấp qua hệ thống bưu điện
Cập nhật lúc 08:49, Thứ Tư, 16/05/2018 (GMT+7)
Tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, trong tháng 4/2018, theo hợp đồng với các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Bưu điện các huyện, thành phố đã tổ chức chi trả 14,1 tỉ đồng trợ cấp xã hội cho 33.854 đối tượng bảo trợ xã hội. Bưu điện cũng tổ chức chi trả 208,1 triệu đồng hỗ trợ tiền điện cho 1.183 hộ nghèo và 206,5 triệu đồng trợ cấp chăm sóc sức khỏe cho 2.146 đối tượng thuộc hộ nghèo theo Dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam. Số đối tượng bảo trợ xã hội này chiếm gần 2,6% dân số của tỉnh.
 
Theo thống kê, số đối tượng bảo trợ xã hội có 16.186 người cao tuổi (4.818 nam và 11.368 nữ) không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, chiếm 47,8% và 13.814 người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng (7.084 nam, 6.730 nữ), chiếm 40,8% đối tượng nhận trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng.
 
Bình quân, một đối tượng bảo trợ xã hội của tỉnh được trợ cấp 417.000 đồng mỗi tháng. Mức trợ cấp hàng tháng thấp nhất là 270.000 đồng (mức chuẩn do Chính phủ qui định, đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc hộ nghèo, không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và người đơn thân nghèo đang nuôi con). Mức trợ cấp cao nhất 810.000 đồng đối với người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng nhưng có người nhận chăm sóc. Mức trợ cấp hàng tháng đối với người khuyết tật nặng là 405.000 đồng, người khuyết tật đặc biệt nặng là 540.000 đồng. Ngoài ra, gia đình người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng được hưởng kinh phí hỗ trợ chăm sóc với các mức 270.000 đồng, 405.000 đồng hoặc 540.000 đồng mỗi tháng tùy từng trường hợp cụ thể.
 
Trợ cấp bảo trợ xã hội và các khoản hỗ trợ tiền điện, trợ cấp chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng thuộc hộ nghèo của Dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam,… sẽ được chi trả mỗi tháng một lần cho người đại diện gia đình từ ngày 5 đến ngày 18 hàng tháng tại các điểm chi trả của bưu điện, bưu cục hoặc tại nhà các đối tượng không thể đi nhận. Trường hợp trong tháng không đến nhận, số tiền trợ cấp sẽ được chuyển và nhận trong tháng sau.
 
Việc lập danh sách chi trả, kể cả truy lĩnh và nhu cầu kinh phí chi trả hàng tháng của từng thôn, khu phố do các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện trực tuyến qua phần mềm MIS-POSASOFT do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý. 
 
Nguyên Thi
,
.