Bảo Lộc: Đầu tư 11 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp các công trình giáo dục
Cập nhật lúc 09:39, Thứ Hai, 14/05/2018 (GMT+7)
UBND thành phố Bảo Lộc vừa thống nhất chủ trương sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2018 để đầu tư sửa chữa, nâng cấp các công trình giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố Bảo Lộc.
 
Theo đó, trong năm 2018, thành phố sẽ sử dụng 11 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp giáo dục để đầu tư sửa chữa, nâng cấp 5 công trình giáo dục đào tạo trên địa bàn. Cụ thể: Công trình sửa chữa, nâng cấp khối hành chính quản trị, trang thiết bị của Trường Tiểu học Lê Văn Tám (Phường 2, TP Bảo Lộc), với tổng mức đầu tư 2,7 tỷ đồng. Công trình sửa chữa, nâng cấp khối hành chính quản trị của Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện (xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc), với tổng mức đầu tư 1,7 tỷ đồng. Công trình sửa chữa, nâng cấp khối hành chính quản trị, khối phục vụ học tập của Trường Mẫu giáo Kim Đồng 2 (phường B’Lao, TP Bảo Lộc), với tổng mức đầu tư 2,2 tỷ đồng. Công trình sửa chữa, nâng cấp khối hành chính quản trị, khối phục vụ học tập của Trường Mầm non Đạ Nghịch (xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc), với tổng mức đầu tư 1,8 tỷ đồng. Công trình sửa chữa, nâng cấp xây dựng 6 phòng học Trường Tiểu học Thăng Long (phường B’Lao, TP Bảo Lộc), với tổng mức đầu tư 2,6 tỷ đồng.
 
Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bảo Lộc làm chủ đầu tư, có trách nhiệm lập hồ sơ đầu tư trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện theo đúng quy định.   
 
Tứ Kiên
,
.