Chuẩn bị trồng cây nhân dịp 128 năm Ngày sinh Bác Hồ (19/5)
Cập nhật lúc 09:46, Thứ Ba, 15/05/2018 (GMT+7)
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa gửi đến các UBND huyện, thành phố nội dung triển khai thực hiện việc trồng cây nhân dịp 128 năm Ngày sinh Bác Hồ (19/5). Theo đó, cần chú trọng vị trí trồng đảm bảo tính ổn định, lâu dài và nâng cao chất lượng, hiệu quả trồng cây; chọn chủng loại cây trồng là cây lớn (chiều cao cây tối thiểu từ 1m trở lên, đảm bảo quy cách về đường kính) phù hợp với điều kiện tự nhiên tại địa phương và thuộc danh mục các loại cây đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 2309/QĐ-UBND ngày 25/10/2016. Riêng đối với các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng và thành phố Đà Lạt phải ưu tiên trồng cây thông ba lá, đồng thời thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương ưu tiên trồng cây Anh đào. 
 
Đối với thành phố Đà Lạt, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức lễ phát động trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2018 tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng, đường Ankroet, Phường 7, thành phố Đà Lạt theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2518/UBND-LN ngày 27/4/2018. Đối với ba huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên, tùy điều kiện thời tiết tại địa phương để chủ động tổ chức lễ phát động vào thời điểm thích hợp.
 
M.ĐẠO
,
.