Đà Lạt: 538 triệu đồng trợ cấp cho các trung tâm học tập cộng đồng
Cập nhật lúc 15:17, Thứ Ba, 15/05/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Thông tin từ UBND thành phố Đà Lạt cho biết, thành phố đã quyết định phân bổ kinh phí trợ cấp cho các trung tâm học tập cộng đồng tại 16 phường, xã năm 2018 với tổng số tiền 538 triệu đồng.
 
Theo đó, mỗi trung tâm được trợ cấp 33,625 triệu đồng, trong đó chi trả phụ cấp kiêm nhiệm 01 chức danh Giám đốc 6,24 triệu đồng, 02 chức danh Phó Giám đốc 9,36 triệu đồng và hỗ trợ kinh phí mua sắm 18,025 triệu đồng.
 
Nguồn kinh phí hỗ trợ các trung tâm học tập cộng đồng phường, xã năm 2018 theo Quyết định số 5145/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND thành phố Đà Lạt về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018.
 
Tứ Kiên
,
.