Di Linh chỉ mới có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới
Cập nhật lúc 08:40, Thứ Tư, 16/05/2018 (GMT+7)
Tại thời điểm cuối năm 2017, huyện Di Linh có thêm 2 xã là Tân Nghĩa và Hòa Nam được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM). Như vậy, huyện Di Linh hiện nay đã có 9 xã đạt chuẩn các tiêu chí xã NTM là Tân Châu, Gia Hiệp, Hòa Bắc, Gung Ré, Đinh Lạc, Hòa Ninh, Hòa Trung, Hòa Nam và Tân Nghĩa. 
 
Là một địa bàn rộng và dân cư đông, huyện Di Linh có tới 18 xã, 1 thị trấn. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, nhưng đến thời điểm hiện nay, huyện Di Linh chỉ mới có 50% số xã đã đạt chuẩn xã NTM. Như vậy, để đạt mục tiêu đến cuối năm 2020, Di Linh phấn đấu đạt huyện NTM là điều không phải giản đơn. Do đó, huyện đã xây dựng và điều chỉnh, bổ sung đề án và kế hoạch xây dựng NTM từ nay đến năm 2020. Bên cạnh việc tiếp tục kêu gọi và đầu tư mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí của các xã đã đạt chuẩn NTM, huyện Di Linh tập trung đầu tư xây dựng NTM tại 9 xã còn lại chưa đạt chuẩn NTM. Trong số 9 xã chưa đạt chuẩn NTM có 2 xã đã đạt 16 - 18 tiêu chí và 7 xã chỉ mới đạt 11 - 14 tiêu chí NTM.
 
X.L
,
.