Gần 24 tỷ đồng thu Quỹ Phòng, chống thiên tai
Cập nhật lúc 09:51, Thứ Ba, 15/05/2018 (GMT+7)
Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Lâm Đồng vừa được phê duyệt kế hoạch thu tổng số gần 24 tỷ đồng trong năm 2018. Trong đó gồm các nguồn thu từ tổ chức kinh tế hoạch toán độc lập, người lao động trong doanh nghiệp (gần 15 tỷ đồng); từ lực lượng vũ trang, cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan cấp huyện, cấp tỉnh, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và người lao động (hơn 9 tỷ đồng). 
 
Thời hạn từ nay đến trước ngày 30/5/2018, Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Lâm Đồng thu 100% số tiền đối với cá nhân và thu tối thiểu 50% số tiền đối với tổ chức kinh tế hạch toán độc lập. Đến ngày 30/10/2018 thu hoàn thành số tiền 50% còn lại.
 
Các cơ quan chuyên môn và chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn trên địa bàn chịu trách nhiệm tổ chức thu, nộp đầy đủ, kịp thời số tiền đóng góp cho Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Lâm Đồng năm 2018. 
               
VŨ VĂN    
,
.