QUỸ PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ
Xây dựng cơ quan y tế không khói thuốc lá
Cập nhật lúc 09:12, Thứ Tư, 02/05/2018 (GMT+7)
Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá quy định cơ sở y tế là địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên. Công đoàn ngành Y tế Lâm Ðồng nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã xác định 12 chỉ tiêu phấn đấu, trong đó có chỉ tiêu hàng năm 100% công đoàn cơ sở thực hiện xây dựng cơ quan y tế không khói thuốc lá, cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp.
 
Công đoàn ngành Y tế Lâm Đồng nhận giải A3 tại Hội thi Tuyên truyền về Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá do Bộ Y tế tổ chức. Ảnh: A.N
Công đoàn ngành Y tế Lâm Đồng nhận giải A3 tại Hội thi Tuyên truyền về Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá do Bộ Y tế tổ chức. Ảnh: A.N

Thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá (có hiệu lực từ 1/5/2013), Sở Y tế Lâm Đồng đã chỉ đạo trong toàn ngành triển khai nội dung cam kết của cán bộ y tế “Xây dựng môi trường không khói thuốc lá trong cơ sở y tế”. Các đơn vị trực thuộc đã xây dựng kế hoạch phòng chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) hàng năm với mục tiêu quán triệt việc thi hành Luật PCTHTL và xây dựng môi trường không khói thuốc tại các cơ sở y tế. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC - NLĐ) về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, phổ biến các quy định của Luật PCTHTL. Đối tượng tuyên truyền, vận động, thực hiện không hút thuốc lá trong các đơn vị y tế bao gồm: CBCCVC - NLĐ, bệnh nhân và thân nhân người bệnh, cũng như người đến liên hệ công việc tại cơ sở y tế. Tổ chức kiểm tra việc thực thi Luật PCTHTL toàn đơn vị và có báo cáo đánh giá kết quả cụ thể hàng năm.
 
Để xây dựng cơ quan y tế không khói thuốc lá, ngành Y tế Lâm Đồng đã triển khai nhiều nội dung hoạt động như: Tổ chức lồng ghép các hội nghị truyền thông về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, hưởng ứng Tuần lễ không hút thuốc lá và Ngày Thế giới không hút thuốc lá. Treo biển cấm hút thuốc lá, băng rôn, pano, cung cấp tờ rơi về PCTHTL tại các cơ sở y tế trực thuộc. Xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc, môi trường không khói thuốc, hướng dẫn cách bỏ thuốc lá; tổ chức cho CBCCVC - NLĐ ký cam kết không hút thuốc lá. Xây dựng các quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và đưa vào tiêu chí thi đua việc thực hiện không hút thuốc lá trong cơ quan làm việc, đồng thời nhắc nhở mọi người đến liên hệ công việc không hút thuốc lá. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở (CĐCS) phối hợp với Chi đoàn thanh niên tổ chức ký cam kết thực hiện PCTHTL trong CBCCVC - NLĐ về xây dựng đơn vị y tế không khói thuốc lá. 
 
Công đoàn ngành Y tế tỉnh hiện có 30 CĐCS với 4.961 CBCCVC - NLĐ. Hàng năm đánh giá xếp loại CĐCS Vững mạnh đều xem xét tiêu chí về thực hiện cơ quan y tế không khói thuốc lá, cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp. Đặc biệt, trong 5 năm tới (2018 - 2023), Công đoàn ngành Y tế Lâm Đồng xác định 1 trong 12 chỉ tiêu phấn đấu là: Hàng năm có 100% CĐCS thực hiện cơ quan y tế không khói thuốc lá, cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp.
 
CĐCS Trung tâm Y tế Đà Lạt triển khai cho 100% đoàn viên thực hiện không hút thuốc lá tại nơi làm việc. Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tuân thủ theo hướng dẫn, quy định không hút thuốc lá trong cơ sở khám chữa bệnh từ thành phố đến các trạm y tế phường, xã, phòng khám đa khoa, nhà hộ sinh. Trong bản cam kết “Xây dựng môi trường không khói thuốc lá trong cơ sở y tế” của CBCCVC - NLĐ thuộc TTYT Đà Lạt có nêu 7 nội dung cụ thể: Thường xuyên truyền thông về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc lá, các quy định của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn; thành lập Ban chỉ đạo thực hiện việc PCTHTL của TTYT Đà Lạt; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung “Xây dựng môi trường không khói thuốc lá trong cơ sở y tế”; treo biển cấm hút thuốc lá, tờ rơi, pano, băng rôn về PCTHTL tại các cơ sở y tế trực thuộc, hướng dẫn quy định cho CBCCVC - NLĐ và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cùng thực hiện; đưa việc quy định về cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn thi đua để xét thi đua khen thưởng của đơn vị; BCH Công đoàn phối hợp với Chi đoàn thanh niên tổ chức cho 100% CBCCVC - NLĐ cam kết thực hiện đơn vị y tế không khói thuốc lá; tổ chức giám sát việc thực hiện hoạt động PCTHTL tại cơ sở. 
 
CĐCS Trung tâm Y tế Dự phòng phát huy được vai trò của CĐCS trong công tác tuyên truyền giáo dục và triển khai thực hiện các phong trào thi đua, cũng đã tổ chức cho 100% đoàn viên cam kết không hút thuốc lá trong đơn vị. CĐCS Trung tâm Y tế Đơn Dương từ năm 2002 đến nay, đơn vị luôn duy trì danh hiệu CĐCS Vững mạnh và Vững mạnh xuất sắc. CĐCS Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng thực hiện tốt công tác phối hợp giữa công đoàn với chính quyền trong triển khai các phong trào thi đua, trong đó có phong trào xây dựng môi trường bệnh viện xanh - sạch - đẹp và đoạt giải khuyến khích tại Hội thi Xanh - Sạch - Đẹp năm 2017 do UBND TP Đà Lạt tổ chức. Trong năm 2017, CĐCS Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đại diện cho ngành Y tế Lâm Đồng tham dự Hội thi về tuyên truyền Luật phòng chống tác hại của thuốc lá do Bộ Y tế tổ chức đoạt giải nhì khu vực và giải A3 toàn quốc. Trong hội thi này, đoàn tự dàn dựng kịch bản tiểu phẩm và một đồng chí Phó Giám đốc bệnh viện trực tiếp tham gia cùng đoàn tham dự hội thi. 
 
Theo Công đoàn ngành Y tế Lâm Đồng, đánh giá kết quả thực hiện 4 chương trình trọng tâm nhiệm kỳ 2013 - 2018, trong đó có chương trình “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục trong đội ngũ CBCCVC - NLĐ”, thông qua việc tổ chức các phong trào thi đua, sau mỗi đợt thi đua, các đơn vị đều tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm và nhân điển hình tiên tiến. Các phong trào thi đua đa dạng, phong phú, trong đó có phong trào xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc; phong trào xây dựng bệnh viện xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn lao động. Kết quả, 100% CĐCS triển khai ký cam kết thực hiện xây dựng cơ quan y tế không khói thuốc lá. Tỉ lệ CĐCS Vững mạnh hàng năm đạt 90% (năm 2013), 81% (năm 2014), 78% (năm 2015), 86% (năm 2016) và 72% (năm 2017).                                           
 
AN NHIÊN
,
.