Sẽ kiểm tra phòng, chống cháy nổ tại 10 doanh nghiệp
Cập nhật lúc 16:36, Thứ Sáu, 18/05/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Từ ngày 23 - 29/5/2018, Đoàn Kiểm tra liên ngành của UBND thành phố Đà Lạt sẽ tiến hành kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ trên 10 doanh nghiệp và cá nhân đã và đang triển khai xây dựng công trình tại khu dân cư. 
 
Theo đó, Đoàn tập trung kiểm tra 4 nội dung chính: Tuân thủ quy định pháp luật lao động về tiền lương, các loại hình bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, tai nạn lao động, nghề nghiệp bắt buộc; các chế độ khám sức khỏe định kỳ, bồi dưỡng độc hại, trang bị phương tiện quan trắc môi trường; trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy của người đứng đầu, sử dụng, quản lý các loại nguồn lửa, nguồn nhiệt, chấp hành chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc; quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng.  
 
Thông qua kiểm tra, Đoàn sẽ kiến nghị những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ, kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm…
 
MẠC KHẢI
,
.