Thị trấn đầu tiên áp dụng ISO 9001:2015
Cập nhật lúc 09:57, Thứ Ba, 15/05/2018 (GMT+7)
Thị trấn Lạc Dương hiện có 12 tổ dân phố với 2.443 hộ, 10.665 nhân khẩu; trong đó có 1.233 hộ với 5.006 nhân khẩu là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 50,5% về số hộ và 46,9% về nhân khẩu. Đây là hai trong 147 xã, thị trấn của tỉnh đã công bố, áp dụng giải quyết các thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001, và là đơn vị đầu tiên áp dụng ISO 9001:2015. 
 
Hoạt động giao dịch tại “một cửa điện tử”
Hoạt động giao dịch tại “một cửa điện tử”
Năm 2017, thị trấn được đầu tư hơn 1,1 tỷ đồng về cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật, cử 15 lượt cán bộ, công chức tham gia tập huấn. Tháng 1/2018, chính thức công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 với 97 thủ tục hành chính được áp dụng (đạt 100% thủ tục). Năm 2017 tiếp nhận, giải quyết 8.366 hồ sơ hành chính; 2 tháng đầu năm 2018 tiếp nhận, giải quyết 559 hồ sơ; tất cả đều giải quyết đúng hạn và trước hạn. 
 
Thành công ở thị trấn Lạc Dương là có sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt về cải cách thủ tục hành chính; năng lực, thái độ của đội ngũ tiếp nhận, xử lý; ý thức của khách hàng và thiết bị kỹ thuật đồng bộ. Dự kiến, đến cuối năm 2018, thị trấn Lạc Dương sẽ thực hiện chương trình “một cửa điện tử” mức độ 3.
 
MINH ĐẠO 
,
.