Tín hiệu vui trong việc hiện đại hóa nền hành chính công ở Bảo Lâm
Cập nhật lúc 08:48, Thứ Tư, 16/05/2018 (GMT+7)
Từ chỉ số cải cách hành chính đứng vị trí 12/12 huyện, thành phố của Lâm Đồng, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt hết sức sâu sát, quyết liệt của UBND huyện Bảo Lâm, đến nay, chỉ số cải cách hành chính của Bảo Lâm đã tăng lên 3 bậc. Có được kết quả đó là nhờ sự đóng góp của việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong việc quản lý, điều hành.
 
Bộ phận một cửa ở Bảo Lâm luôn phát huy được hiệu quả. Ảnh: H.Y
Bộ phận một cửa ở Bảo Lâm luôn phát huy được hiệu quả. Ảnh: H.Y
Trong những năm qua, việc ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Bảo Lâm đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt những kết quả nhất định. Cơ sở hạ tầng mạng thông tin, truyền thông đã được đầu tư, phát triển. Việc ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị được thực hiện thường xuyên mang lại hiệu quả cao trong việc trao đổi thông tin cũng như chỉ đạo của lãnh đạo đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.
 
Được sự quan tâm của Sở Thông tin và Truyền thông, mới đây Bảo Lâm đã đầu tư và xây dựng hệ thống mạng LAN cho các xã Lộc Bắc, Lộc Bảo, B’Lá. Đến nay 14/14 xã, thị trấn có hệ thống mạng LAN đã đưa vào sử dụng, giúp cho việc kết nối liên lạc, trao đổi thông tin công việc trong nội bộ cơ quan ở xã cơ bản đáp ứng.
 
Hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử eOffice đã được đầu tư, với tổng tài khoản được khai báo là trên 200 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và được Văn phòng HĐND&UBND huyện quản lý phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện đến các phòng, đơn vị trực thuộc. Hiện nay, số hộp thư của huyện Bảo Lâm đang được quản lý là 130 tài khoản, trong đó 80 hộp thư cấp cho cơ quan, đơn vị, 50 cho cán bộ, công chức. 
 
100% đơn vị từ huyện đến xã hiện đã sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong việc gửi, nhận văn bản, đáp ứng có hiệu quả yêu cầu trao đổi thông tin, gửi nhận văn bản trong các cơ quan nhà nước, góp phần tiết kiệm văn phòng phẩm, tiện lợi trong việc quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhanh chóng, thiết thực, hiệu quả.
 
Trang thông tin điện tử của huyện duy trì hoạt động thường xuyên, thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, phản ánh kịp thời, đầy đủ chính xác các hoạt động, sự kiện nổi bật của huyện. Cụ thể, trong năm 2017, đã cập nhật và đưa lên trên 500 tin bài, sự kiện với nhiều nội dung đa dạng, phong phú.
 
Ngoài ra, UBND huyện đã đầu tư xây dựng và hoàn thiện hệ thống một cửa điện tử hiện đại nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước về thủ tục hành chính. Hiện nay, hệ thống một cửa điện tử của huyện cũng đã được Sở Thông tin và Truyền thông tích hợp với hệ thống một cửa điện tử của tỉnh, từ đó cập nhật và cung cấp đầy đủ bộ thủ tục hành chính phục vụ người dân tra cứu hồ sơ.
 
Trong năm 2017, các đơn vị Lộc An, Lộc Thành và thị trấn Lộc Thắng được đầu tư hệ thống một cửa hiện đại, được lắp đặt tại hệ thống một cửa của các xã, thị trấn đã đi vào hoạt động góp phần vào việc hiện đại hóa hành chính một cửa tại địa phương. Anh Nguyễn Hồng Nhựt, Chủ tiệm Game Hồng Nhựt ở thị trấn Lộc Thắng cho biết: Hiện nay, khi tôi làm thủ tục hồ sơ để được cấp giấy phép kinh doanh hoàn toàn được làm qua hệ thống mạng, không phải mất nhiều thời gian như trước đây. Thủ tục đơn giản không phiền hà gì cho người đăng ký.
 
 Về số lượng các thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế “một cửa” thuộc thẩm quyền của UBND huyện Bảo Lâm giải quyết trong năm 2017 là 249/292 thủ tục, đạt tỷ lệ 85,3%. Đã niêm yết được 151 thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa cấp huyện, còn lại các thủ tục được niêm yết tại cơ quan chuyên môn. Hiện nay, huyện đang hoàn thiện việc xây dựng quy trình thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 để đưa vào niêm yết công khai tại bộ phận một cửa của huyện.
 
Bà Vũ Thị Thanh Lý, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Bảo Lâm cho biết, trước đây Bảo Lâm luôn có chỉ số cải cách hành chính thấp nhất. Những năm qua, nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành, công tác cải cách hành chính ở Bảo Lâm được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực. Việc hiện đại hóa nền hành chính công của huyện cũng đã đạt được những điểm nhấn nhất định. Trong đó, có 100% các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn ứng dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử; việc quản lý hoạt động của cổng thông tin điện tử khá bài bản, mức độ người dân truy cập rất nhiều; sử dụng hồ sơ một cửa điện tử mang lại sự thay đổi rất nhiều. 
 
Cũng theo bà Vũ Thị Thanh Lý, việc ứng dụng các phần mềm về công nghệ thông tin và xử lý thủ tục hành chính qua hệ thống điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin ở mức độ 3, 4 hiện tăng cao và đi vào hoạt động ổn định hơn so với trước đây. Cùng đó, tinh thần trách nhiệm, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ và phục vụ nhân dân ngày càng được nâng lên, đặc biệt là giải quyết theo cơ chế một cửa đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giảm đáng kể sự phiền hà cho dân... 
 
HOÀNG YÊN
,
.