Trên 51 tỷ đồng đầu tư hạ tầng giáo dục và y tế vùng dân tộc thiểu số
Cập nhật lúc 09:50, Thứ Ba, 15/05/2018 (GMT+7)
Thông tin từ UBND thành phố Bảo Lộc cho biết, trong giai đoạn 2010 - 2017, thành phố Bảo Lộc đã đầu tư trên 51 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục và y tế  vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Theo đó, thành phố đã đầu tư trên 21,57 tỷ đồng xây dựng mới 21 phòng học, 6 phòng học bộ môn, 1 khu hiệu bộ; đầu tư nâng cấp 2 phòng học bộ môn, 1 khu hiệu bộ và nhiều hạng mục công trình hạ từng giáo dục khác như: sân trường, hàng rào, nhà vệ sinh… Trong lĩnh vực y tế, thành phố Bảo Lộc đã đầu tư trên 30 tỷ đồng xây dựng mới 10 trạm y tế xã, phường theo quy chuẩn của Bộ Y tế, đảm bảo nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân nói chung và vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng.
 
Việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giáo dục và y tế trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Bảo Lộc giai đoạn 2010 - 2017 đã góp phần nâng cao dân trí, ổn định dân sinh, tạo tiền đề cho việc phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương.                               
 
LHT
,
.