5 tháng đầu năm, giải ngân DVMTR chỉ đạt 20,5%
Cập nhật lúc 20:24, Thứ Ba, 12/06/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Chiều 12/6, tại TP Bảo Lộc, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (BV - PTR) Lâm Ðồng đã tổ chức Hội nghi tổng kết công tác chi trả Dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) năm 2017 và 5 tháng đầu năm 2018; và triển khai nhiệm vụ 7 tháng còn lại của năm 2018. 
 
Năm 2017, tổng số tiền DVMTR thu được là hơn 178,804 tỷ đồng, gồm: thu kế hoạch năm hơn 176,300 tỷ đồng và thu nợ các năm hơn 2,503 tỷ đồng, đạt 98,8% kế hoạch. Tổng số tiền đã giải ngân DVMTR năm 2017 là hơn 201,752 tỷ đồng, đạt 96,1% kế hoạch năm; trong đó, kinh phí ủy thác chi trả cho các chủ rừng hơn 185,383 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch và kinh phí hoạt động chi trả DVMTR hơn 14,506 tỷ đồng, đạt 85,5% kế hoạch; kinh phí trồng rừng, trồng cây phân tán 1,863 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch. 
 
  Trong năm tháng đầu năm 2018, tổng số tiền thu DVMTR là 109,444 tỷ đồng, đạt 38,2% kế hoạch; trong đó, thu nội tỉnh là 57,386 tỷ đồng, đạt 53,7% kế hoạch và thu điều phối từ Quỹ BV - PTR là 52 tỷ đồng, đạt 28,9%. Trong khi đó, tổng số tiền giải ngân DVMTR trong 5 tháng đầu năm 2018 là hơn 55,693 tỷ đồng, đạt 20,5% kế hoạch. Riêng kinh phí hoạt động chi trả DVMTR, Quỹ BV - PTR đã giải ngân được 4,248 tỷ đồng, đạt 17,8% kế hoạch.
 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong thời gian qua, việc chi trả thu, chi DVMTR còn gặp nhiều khó khăn, tồn tại như: nhiều đơn vị sử dụng DVMTR chưa thực hiện đầy đủ việc kê khai, nộp tiền DVMTR kịp thời; thủ tục xác nhận để đơn vị chủ đầu tư lập hồ sơ thanh toán vốn còn nhiều lúng túng; việc tổ chức tập huấn công tác xây dựng bản đồ chi trả DVMTR theo Thông tư 22/2017 - TT - BNNPTNT triển khai còn chậm. Đặc biệt, số tiền đã thu còn tồn đọng tại Quỹ rất lớn (94,284 tỷ đồng/1.110 ha) nhưng chưa có kế hoạch phân bổ, chi trả. 
 
Trong thời gian tới, Quỹ BV - PTR của tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương tiến hành rà soát, đôn đốc các đơn vị sử dụng DVMTR thực hiện việc kê khai, nộp kinh phí kịp thời; tiếp tục hoàn thành công tác xây dựng bản đồ chi trả DVMTR trên địa bàn toàn tỉnh; triển khai cho các đơn vị chủ rừng thực hiện tốt công tác rà soát diện tích, hiện trạng rừng cung ứng DVMTR để lập hồ sơ chi trả nhằm thanh toán tiền DVMTR kịp thời cho các hộ nhận khoán bảo vệ rừng…
 
KHÁNH PHÚC
,
.