Bảo hiểm nhân thọ đi vào cuộc sống
Cập nhật lúc 09:00, Thứ Tư, 06/06/2018 (GMT+7)
Cuộc sống luôn vận động, phát triển, mang theo khát vọng của mỗi một thành viên trong cuộc sống là không ngừng phấn đấu vươn lên, để thỏa mãn những ước mơ, nhu cầu của bản thân, xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình phấn đấu đi lên, con người luôn phải đối diện với những khó khăn, những rủi ro bất ngờ, cần phải được sự hỗ trợ của cộng đồng, để tiếp tục đi tới. Đó chính là tôn chỉ mục đích hoạt động của loại hình bảo hiểm nhân thọ (BHNT).
 
BHNT là loại hình bảo hiểm mà ở đó người tham gia bảo hiểm sẽ đóng góp những khoản phí định kỳ trong một thời gian nhất định được thỏa thuận trong hợp đồng vào một nguồn quỹ do công ty bảo hiểm quản lý. Đổi lại, công ty bảo hiểm trả một khoản tiền như đã thỏa thuận khi kết thúc hợp đồng bảo hiểm, hoặc khi có sự kiện bất ngờ xảy ra đối với người được bảo hiểm, hoặc người tham gia bảo hiểm. Đây là hình thức tham gia mang tính tự nguyện đã xuất hiện và tồn tại hàng trăm năm trên thế giới. Nhưng ở Việt Nam, khái niệm BHNT còn khá mới mẻ, chỉ mới tồn tại vài chục năm nay. Theo đó, BHNT có mặt tại Việt Nam năm 1996, nhằm thực hiện 3 mục tiêu chính cho người tham gia bảo hiểm, gồm: Tiết kiệm, bảo vệ và đầu tư. Sau gần 22 năm hoạt động, đến nay, ước có khoảng trên 10% dân số Việt Nam tham gia bảo hiểm tại 18 doanh nghiệp BHNT, với doanh thu phí bảo hiểm hàng chục ngàn tỷ đồng. So với tỷ lệ dân số tham gia BHNT trong khu vực và trên thế giới, thì con số trên 10% dân số Việt Nam tham gia BHNT quả là còn khiêm tốn. Dù vậy, hàng trăm ngàn khách hàng được thanh toán đáo hạn, hoặc chi trả quyền lợi khi gặp rủi ro cho người được hưởng, hoặc người tham gia bảo hiểm một cách thỏa đáng, đã khẳng định việc thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích khi thành lập doanh nghiệp BHNT Việt Nam. Đồng thời là động lực thúc đẩy số lượng người tham gia BHNT ngày càng đông. 
 
Tại Lâm Đồng, Công ty Bảo Việt nhân thọ Lâm Đồng-thành viên của Tổng Công ty Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam được thành lập năm 1997. Sau gần 21 năm hoạt động, Bảo Việt nhân thọ Lâm Đồng đã phục vụ cho 32.800 lượt khách hàng, với tổng doanh thu phí bảo hiểm hàng ngàn tỷ đồng. Chỉ tính riêng năm 2017, doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 307 tỷ đồng. Điều đáng nói là trong hoạt động kinh doanh, công ty Bảo Việt nhân thọ Lâm Đồng luôn thực hiện tốt cam kết trong các điều khoản hợp đồng với khách hàng, bằng việc thanh toán đáo hạn cho 23.769 khách hàng, với tổng số tiền 426 tỷ đồng. Cùng với đó, công ty đã chi trả quyền lợi cho hơn 2.000 khách hàng không may gặp rủ ro trong cuộc sống, với số tiền trên 32 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thông  qua nguồn quỹ phúc lợi, công ty đã tổ chức tốt các hoạt động xã hội, cộng đồng, như: Xây tặng nhà tình thương, tình nghĩa, tặng quà, học bổng, xe đạp… cho các gia đình chính sách, các học sinh nghèo vượt khó, hoặc những hộ dân gặp khó khăn trong cuộc sống. 
 
Những hoạt động nói trên đã khẳng định rằng, BHNT đã đi vào cuộc sống và đang phát huy vai trò trong cộng đồng xã hội!   
 
LÊ QUỐC SĨ
,
.