CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG
Kết quả triển khai nhiệm vụ năm 2017
Cập nhật lúc 08:54, Thứ Ba, 12/06/2018 (GMT+7)
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Lâm Ðồng (gọi tắt là Quỹ) vừa tổng kết đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2017 với nhiều kết quả rất đáng ghi nhận. Ðây cũng là những bài học ý nghĩa để thực hiện kế hoạch năm 2018 thành công hơn nữa. 
 
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Võ Danh Tuyên trao Giấy khen cho đơn vị, cá nhân thực hiện tốt công tác chi trả DVMTR năm 2017. Ảnh: M.Đ
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Võ Danh Tuyên trao Giấy khen cho đơn vị, cá nhân
thực hiện tốt công tác chi trả DVMTR năm 2017. Ảnh: M.Đ

Năm 2017, Quỹ tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị chủ rừng và các đơn vị liên quan tổ chức, tuyên truyền phổ biến nội dung Nghị định 99/2010/NĐ-CP và Nghị định 147/2016/NĐ-CP của Chính phủ bằng nhiều hình thức phong phú và cụ thể: làm việc trực tiếp với các đơn vị sử dụng DVMTR; thông qua hội nghị hoặc lồng ghép tại các buổi họp công tác bảo vệ rừng (BVR) hoặc trong kỳ chi trả tiền (có 355 lượt/11 huyện, thành phố/13.117 lượt người…); tuyên truyền trên hệ thống cơ quan truyền thông đại chúng các cấp huyện, tỉnh và trung ương (234 lượt); phối hợp các phòng giáo dục tổ chức truyền thông đến hàng trăm lượt đối tượng là học sinh các cấp; lắp đặt, sửa chữa 25 bảng panô, trang bị 80 thùng rác tại các khu du lịch, khu công cộng; tổ chức 3 lớp tập huấn cho cán bộ Quỹ, chủ rừng, Hạt Kiểm lâm; trang bị 8.000 bộ trang phục BVR cho các hộ nhận khoán…
 
Về kết quả ký kết hợp đồng ủy thác tiền chi trả DVMTR năm 2017 đã đạt nhiều kết quả tốt. Đến hết năm, Quỹ đã thực hiện ký 19 hợp đồng ủy thác và 10 biên bản làm việc thống nhất theo Nghị định 99, bổ sung 17 phụ lục hợp đồng và 3 hợp đồng ủy thác theo Nghị định 147. 
 
Về thu, chi tiền DVMTR năm 2017 theo Quyết định của UBND tỉnh: số 1622/QĐ-UBND ngày 24/7/2017 phê duyệt kế hoạch thu chi, số 149 QĐ-UBND ngày 23/1/2018 điều chỉnh kế hoạch thu chi và Quyết định số 145/QĐ-STC ngày 11/8/2017 của Sở Tài chính. 
 
Kết quả, tổng số tiền DVMTR thu (đến 31/12/2017) là hơn 178,804 tỷ đồng, bao gồm thu kế hoạch năm hơn 176,300 tỷ đồng (đạt 98,8% kế hoạch) và thu nợ các năm hơn 2,503 tỷ đồng.
 
Về giải ngân, tổng số tiền đã giải ngân kế hoạch năm 2017 (đến 30/4/2017) hơn 201,752 tỷ đồng, đạt 96,1% kế hoạch năm. Trong đó, kinh phí ủy thác chi trả cho các chủ rừng hơn 185,383 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch và kinh phí hoạt động chi trả DVMTR hơn 14,506 tỷ đồng, đạt 85,5% kế hoạch; kinh phí trồng rừng, trồng cây phân tán 1,863 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch. 
 
Về trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh: Theo báo cáo của Quỹ, đến ngày 31/12/2017, đơn vị này đã hoàn thành công tác thu tiền trồng rừng thay thế theo các văn bản chỉ đạo của Sở NN&PTNT và UBND tỉnh. Tổng số tiền thu năm 2017 là hơn 90,366 tỷ đồng, tương ứng với diện tích 1.066,77 ha. Theo đó, để thực hiện việc phân bổ, Quỹ thường xuyên cập nhật báo cáo số tiền thu, tồn tại Quỹ để Sở NN&PTNT tham mưu UBND tỉnh phân bổ kế hoạch trồng rừng cho các đơn vị thực hiện. Năm 2017, UBND tỉnh phân trồng 460,80 ha với tổng kinh phí hơn 39 tỷ đồng. Lũy kế diện tích đã phân bổ trồng rừng thay thế từ năm 2014 đến 2017 là 1.744,26 ha, tương ứng với kinh phí gần 147,597 tỷ đồng. Số tiền trồng rừng thay thế đã thu nhưng chưa phân bổ kế hoạch trồng rừng (đến ngày 31/12/2017) là hơn 93,647 tỷ đồng, với diện tích gần 1.103 ha. 
 
 Đối với công tác giải ngân, Quỹ cũng cho biết, đơn vị đã giải ngân tiền trồng rừng thay thế năm 2017 theo tiến độ. Tổng số tiền là hơn 17,973 tỷ đồng/hơn 26,527 tỷ đồng, đạt 67,8% kế hoạch năm. 
 
 Vì sao đến nay vẫn còn tồn hơn 93,647 tỷ đồng, tương đương 1.103 ha chưa thực hiện nhiệm vụ trồng rừng thay thế là vấn đề đã được nhiều cơ quan, đơn vị liên quan phân tích, rút ra bài học xác đáng để triển khai thực hiện nhiệm vụ trồng rừng năm 2018 và các năm đến. Có như vậy thì chỉ tiêu trồng rừng thay thế ứng với số tiền thu của tỉnh mới đạt được như kế hoạch đề ra. Trong bài báo sau, chúng tôi sẽ thông tin đầy đủ hơn về vấn đề này. 
 
MINH ÐẠO
,
.