Hơn 223 ngàn USD thực hiện Chương trình REDD+ năm 2018
Cập nhật lúc 09:06, Thứ Hai, 11/06/2018 (GMT+7)
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt kế hoạch chi tiết thực hiện Chương trình REDD+ (Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các-bon rừng” năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng với tổng kinh phí 223.489 USD. Trong đó, nguồn vốn ODA hỗ trợ không hoàn lại 213.844 USD, số còn lại là vốn đối ứng. Riêng vốn ODA phân bổ thực hiện hai hợp phần gồm: Hợp phần 2, xây dựng các kế hoạch hành động REDD+ và triển khai thực hiện với 211.799 USD và Hợp phần 5, tiếp tục hỗ trợ tỉnh thu thập dữ liệu và tổng hợp báo cáo đánh giá quản trị rừng với 2.045 USD. 
 
Hợp phần 2 dành cho 6 tỉnh thí điểm Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II trong đó có Lâm Đồng từ nguồn tài trợ từ Na Uy, thực hiện từ năm 2013-2018 với mục tiêu là nâng cao khả năng của Việt Nam để có thể hưởng lợi từ các khoản chi trả dựa trên kết quả cho REDD+ trong tương lai và thực hiện các thay đổi căn bản mới tích cực trong ngành lâm nghiệp. Qua đó, Lâm Đồng sẽ thực hiện các nội dung như lồng ghép kế hoạch bảo vệ phát triển rừng; giám sát, đánh giá hành động REDD+ cấp cơ sở (SiRAP) có lồng ghép và chia sẻ lợi ích tại các địa bàn Lâm Hà, Di Linh, Lạc Dương….; rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng và điều chỉnh ranh giới, diện tích quản lý rừng đất lâm nghiệp của các đơn vị chủ rừng nhà nước trên địa bàn Lâm Đồng đến năm 2020; hỗ trợ trồng cây mây dưới tán rừng ở Đạ Huoai; trồng xen cây lâm nghiệp trên diện tích đất lâm nghiệp đang sản xuất nông nghiệp ở Đơn Dương…                   
 
MINH ÐẠO
,
.