Phường 3 với cách làm dân vận mới
Cập nhật lúc 08:37, Thứ Tư, 13/06/2018 (GMT+7)
Quá trình xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh hàng năm đã được Ðảng ủy Phường 3 (Ðà Lạt) triển khai tốt thông qua cách làm dân vận mới, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, giữ vững ổn định chính trị của địa phương.
 
Đoàn Phường 3 phát huy tinh thần tập hợp, vận động đoàn viên, thanh niên thường xuyên đến thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình chính sách trên địa bàn phường
Đoàn Phường 3 phát huy tinh thần tập hợp, vận động đoàn viên, thanh niên thường xuyên đến thăm hỏi,
tặng quà, động viên các gia đình chính sách trên địa bàn phường

Bí thư Đảng ủy Phường 3 Trần Anh Tuấn cho biết: Đảng bộ phường hiện có 26 chi bộ trực thuộc với 440 đảng viên, trong đó 19/19 tổ dân phố đều có chi bộ độc lập. Khối dân vận phường với 37 thành viên, phường cũng đã được chọn làm điểm về thành lập tổ dân vận (năm 2012), đến nay 19/19 tổ dân vận thường xuyên được kiện toàn và duy trì hoạt động đạt kết quả. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy về công tác dân vận; Đảng ủy, khối dân vận và hệ thống chính trị từ phường đến các cấp ủy chi bộ, tổ dân vận tổ dân phố luôn xác định rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới nên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận hoạt động đạt kết quả tốt nhất. Cụ thể đã thường xuyên phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy, các đoàn thể thành phố để định hướng hoạt động cho các đoàn thể của phường và hệ thống tổ dân vận ở tổ dân phố. Phát huy vai trò phản biện của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân trong quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển về kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương.
 
Phường 3 nằm ở cửa ngõ của thành phố Đà Lạt, có diện tích tự nhiên là 2.700 ha, dân số toàn phường là 4.801 hộ với 21.824 nhân khẩu, có 18 cơ sở tôn giáo và các dòng tu (trong đó có 2 nhà thờ và 5 chùa). Bà con theo đạo Thiên chúa giáo có 763 hộ với 3.154 khẩu; Tin lành có 32 hộ với 157 khẩu; Phật giáo có 1.415 hộ với 6.834 khẩu; Cao đài có 169 hộ với 891 khẩu. Cơ cấu kinh tế chính của Phường 3 chủ yếu là thương mại, dịch vụ và một phần sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Trong những năm qua, kinh tế địa phương đã có những chuyển biến tích cực, nông nghiệp và dịch vụ du lịch đã có sự thay đổi hàng năm theo hướng tăng dần, tạo thêm nhiều việc làm, đời sống của nhân dân ngày càng ổn định và từng bước phát triển, toàn phường hiện nay còn 1 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo. 
 
Sau khi Nghị quyết 25-NQ/TW của Trung ương và Chương trình hành động số 66-CTr/TU của Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 49-CTr/TH.U của Thành ủy Đà Lạt; Đảng ủy Phường 3 đã tổ chức triển khai quán triệt đồng bộ tới toàn thể cán bộ, đảng viên, chỉ đạo chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường tổ chức triển khai quán triệt đến cán bộ công chức, người lao động trong cơ quan, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Cụ thể hóa nghị quyết, chương trình hành động thành chính sách, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện của địa phương, đơn vị để thực hiện. Trên cơ sở đó, các cấp ủy chi bộ, chính quyền, Mặt trận các đoàn thể đã cụ thể hóa thành kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện, đồng thời có những giải pháp về công tác vận động quần chúng nhân dân phù hợp và sát với tình hình thực tiễn tại các khu dân cư, tổ dân phố trên toàn địa bàn phường.
 
Địa phương đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng và quản lý chính quyền, tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững, tham gia xây dựng Đảng, thực hiện công tác giám sát cán bộ, đảng viên, phát hiện và đấu tranh chống lại các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, tăng cường, củng cố mối quan hệ gắn kết giữa nhân dân với Đảng. Đồng thời, tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân. Đảng ủy đã phân công đồng chí Phó Bí thư Thường trực phụ trách về công tác dân vận. 
 
Phường 3 tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, đây là nét mới và tạo hiệu quả rõ rệt, qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực như tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Chính quyền, công an lắng nghe ý kiến, giải quyết nguyện vọng của nhân dân. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ trong cơ quan, quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ trong việc lựa chọn, bầu cử tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2015-2017 và 2017-2019, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, góp phần tích cực trong việc xây dựng Đảng, chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh.
 
Phường đội và công an phường đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ công tác dân vận với phương châm hướng về cơ sở; phối hợp với Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể, làm tốt công tác dân vận tại các tổ dân phố, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân. Vận động nhân dân đóng góp ngày công, tiền của xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, cải thiện đời sống, đây được đánh giá là công việc có ý nghĩa thiết thực. Huy động sự đóng góp chí tình của cán bộ, chiến sĩ để giải quyết kịp thời những khó khăn về đời sống của nhân dân. Giúp đỡ di dời nhà cửa, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, cứu nạn... Công tác dân vận của lực lượng vũ trang đã trở thành điểm sáng, tạo niềm tin đối với nhân dân về công tác dân vận của Đảng.
 
Kết quả, đến nay, Phường 3 - thành phố Đà Lạt đã được công nhận Phường đạt chuẩn văn minh đô thị; các tổ dân phố đều đạt tổ dân phố văn hóa; cơ quan đều đạt cơ quan văn hóa; trường học đạt trường học có đời sống văn hóa tốt; công sở xanh - sạch - đẹp; Mặt trận, các đoàn thể đều được đánh giá vững mạnh và vững mạnh xuất sắc hàng năm; tập thể phường đạt tập thể lao động tiên tiến, xuất sắc.
 
Trao đổi về những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy Phường 3 Trần Anh Tuấn cho biết thêm: Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 49-CTr/ThU của Thành ủy, Chương trình hành động số 66-CTr/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 25 NQ/TW ngày 03/6/2013 về công tác dân vận trong tình hình mới. Trong sinh hoạt của các cấp ủy, chi bộ sẽ kiểm điểm đánh giá công tác dân vận, chú trọng nội dung, yêu cầu về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận. Tập trung thực hiện các giải pháp tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thi đua dân vận khéo, nhất là trong xây dựng tổ dân phố văn hóa, xây dựng phường đô thị văn minh. Chủ động giải quyết các nhu cầu bức thiết trong đời sống nhân dân, các vấn đề nổi lên ở cơ sở, tạo sự ổn định, đồng thuận trong nhân dân. 
 
NGUYỆT THU
,
.