Sở Khoa học và Công nghệ giải quyết 46 thủ tục hành chính "một cửa"
Cập nhật lúc 08:50, Thứ Sáu, 08/06/2018 (GMT+7)
Theo danh mục mới ban hành từ UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng và đơn vị trực thuộc với thẩm quyền giải quyết “một cửa” 46 thủ tục hành chính (TTHC), gồm 4 lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; tiêu chuẩn đo lường chất lượng. 
 
Cụ thể Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng (số 18, Trần Phú, Đà Lạt) tiếp nhận hồ sơ TTHC giải quyết từ 1- 2 ngày như: Đánh giá chất lượng hàng hóa nhập khẩu dựa trên kết quả chứng nhận, giám định hoặc thừa nhận của tổ chức, cá nhân; Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa…
 
Hoặc giải quyết TTHC trong 30 ngày tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng (số 36, Trần Phú, Đà Lạt): cấp Giấy phép và gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế)…
 
MẠC KHẢI
,
.