Trung tâm tư vấn du học phải bảo vệ quyền lợi của người đi du học
Cập nhật lúc 09:00, Thứ Ba, 12/06/2018 (GMT+7)
Đó là một trong những nội dung Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trung tâm tư vấn du học, các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thực hiện tại hội nghị trực báo các trung tâm tư vấn du học trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các trung tâm, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và cung cấp công khai thông tin liên quan đến cơ sở đào tạo, tình trạng kiểm định và công nhận chất lượng đào tạo của cơ quan chức năng nước sở tại cho người có nhu cầu đi du học. Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người đi du học. Ký hợp đồng với người có nhu cầu đi du học hoặc cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp theo nguyên tắc thỏa thuận, tự nguyện, trong đó quy định rõ quyền lợi, trách nhiệm và cam kết của mỗi bên. Phổ biến, quán triệt người đi học nghiêm túc thực hiện việc đăng ký thông tin lưu học sinh vào Hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử quản lý lưu học sinh ngay sau khi đến nước ngoài học tập và cập nhật thông tin vào Hệ thống khi có sự thay đổi. Thực hiện quản lý lưu học sinh trong thời gian học tập ở nước ngoài, đôn đốc lưu học sinh thực hiện quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài…
 
VIỆT HÙNG
,
.