Xét tuyển đặc cách viên chức đối với giáo viên hợp đồng
Cập nhật lúc 08:23, Thứ Sáu, 08/06/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Chậm nhất đến ngày 30/6/2018 các đơn vị phải thực hiện tuyển dụng hết chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao. Theo đó, Sở Nội vụ đã có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố thực hiện tuyển dụng hết chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao. Đối với các đơn vị chưa tuyển dụng hết chỉ tiêu biên chế được giao thì tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch tuyển dụng hết chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao còn lại sau khi thực hiện cân đối, đảm bảo chỉ tiêu, số lượng người làm việc dành để tinh giản biên chế đến năm 2021. 
 
Đồng thời, Sở Nội vụ có hướng dẫn bổ sung xét tuyển đặc cách viên chức đối với giáo viên phổ thông, mầm non. Theo quy định, do tính chất đặc thù của giáo viên phổ thông, mầm non, dù có hợp đồng hay không có hợp đồng thì trong thời gian hè giáo viên vẫn được nghỉ hè nên những trường hợp có hợp đồng giảng dạy liên tục tối thiểu 3 năm học gần nhất tính đến thời điểm quy định của kỳ xét tuyển (chưa kể thời gian tập sự, thử việc) dù không có hợp đồng những tháng hè thì vẫn được tính là có thời gian công tác liên tục để xét tuyển đặc cách. 
 
Đối với những trường hợp có bằng Thạc sĩ trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp Đại học loại giỏi khi tham gia xét tuyển đặc cách không cần điều kiện về thời gian kinh nghiệm công tác.
 
Việc phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của giáo viên hợp đồng ở các trường học trong những năm trước đây được vận dụng theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về ban hành quy chế đánh giá xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập, do đó, để đáp ứng điều kiện “hoàn thành tốt nhiệm vụ” phục vụ cho việc xét tuyển đặc cách viên chức, Sở Nội vụ hướng dẫn các đơn vị bảng quy đổi kết quả phân loại từ QĐ 06 sang kết quả phân loại theo Luật Viên chức như sau: tốt = hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; khá = hoàn thành tốt nhiệm vụ; trung bình = hoàn thành nhiệm vụ; kém = không hoàn thành nhiệm vụ.
 
AN NHIÊN
,
.