30 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp
Cập nhật lúc 08:38, Thứ Ba, 10/07/2018 (GMT+7)
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 1231/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Lâm Đồng.
 
Theo đó, có 30 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Lâm Đồng, trong đó có 26 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư và 4 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thương mại quốc tế. Trong số 26 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư, có 3 thủ tục giải quyết ngay, 20 thủ tục có thời hại giải quyết từ 3 đến 30 ngày, 3 thủ tục có thời hạn giải quyết từ 32 đến 47 ngày và 100% thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư được giải quyết miễn phí. Riêng 4 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thương mại quốc tế có thời hạn giải quyết từ 5 đến 7 ngày và lệ phí từ 1,5 đến 3 triệu đồng.
 
Quyết định số 1231 có hiệu lực từ ngày ký (20/6) và thay thế Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 7/10/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Lâm Đồng.
 
TỨ KIÊN
,
.