Ðam Rông nỗ lực cải thiện chỉ số cải cách hành chính
Cập nhật lúc 08:38, Thứ Tư, 11/07/2018 (GMT+7)
Ðứng cuối trong bảng xếp hạng, ở vị trí 12/12 huyện, thành trong cả tỉnh về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2017, tụt 4 bậc so với năm 2016, Ðam Rông đang nỗ lực cải thiện vị trí này trong năm nay. 
 
Giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa UBND huyện Đam Rông. Ảnh: Văn Quang
Giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa UBND huyện Đam Rông. Ảnh: Văn Quang

Người dân chưa hài lòng về dịch vụ công
 
Với 81,91% điểm, Đam Rông là huyện xếp cuối cùng trong tổng số 12 huyện, thành trong cả tỉnh Lâm Đồng về chỉ số CCHC theo kết quả công bố của UBND tỉnh Lâm Đồng về đánh giá chỉ số CCHC các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, thành của tỉnh năm 2017.
 
Trong 81,91% điểm trên, điểm tự đánh giá của huyện chỉ đạt 54,25% trong tổng số điểm tối đa của cột điểm này là 65, còn điểm điều tra xã hội học đạt 27,66% trong tổng số 35 điểm tối đa. So với năm 2016 trước đó, Đam Rông tăng 1,75% điểm trong điểm tự đánh giá nhưng với điểm điều tra xã hội học đã mất 2,36% điểm. Với số điểm đạt được trên, Đam Rông đã tụt hạng 4 bậc, từ vị trí thứ 8/12 xuống vị trí 12/12 huyện, thành trong tỉnh. 
 
Rất nhiều nguyên do đã được huyện chỉ ra cho việc mất điểm dẫn đến tụt hạng. Chẳng hạn, huyện trong chỉ đạo điều hành không có sáng kiến trong triển khai công tác CCHC được tỉnh công nhận (mất 1,5 điểm), trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC) mất 0,25 điểm vì không có báo cáo theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; trong cải cách tổ chức bộ máy mất 1 điểm vì không có báo cáo khắc phục những tồn tại hạn chế qua thanh tra, kiểm tra các đơn vị. 
 
Công tác hiện đại hóa nền hành chính của huyện trong năm qua cũng mất khá nhiều điểm. Do tỷ lệ sử dụng thư điện tử công vụ thường xuyên chỉ đạt 39%, các dịch vụ công trực tuyến chỉ dừng lại ở mức độ 2, chưa cập nhật quá trình xử lý hồ sơ trực tuyến trên hệ thống một cửa điện tử, văn bản cập nhật trên trang thông tin điện tử của huyện chưa đạt yêu cầu so với tỷ lệ... đã khiến huyện mất đến 4,75 điểm.
 
Tuy nhiên, mất điểm nhiều nhất của Đam Rông chính là trong điều tra xã hội học, số điểm bị mất là 7,34 điểm so với chuẩn 35 điểm. Điều tra xã hội học, hay là các tấm phiếu khảo sát sự hài lòng của người dân - những người đã sử dụng dịch vụ công trong năm, trong thủ tục giấy tờ hành chính hay khám chữa bệnh, cho con đi học tại các trường học trên địa bàn, trực tiếp đánh giá nên phản ánh khá chính xác những gì chính quyền đang làm trong CCHC. 
 
Như trong y tế - lĩnh vực bị mất đến 3 điểm, người dân nơi đây đã phản ánh về chất lượng dịch vụ y tế kém, sự phối hợp hoạt động giữa ngành y tế với bảo hiểm y tế chưa được tốt, thẻ bảo hiểm cấp sai, in sai tên, họ, ngày tháng năm sinh của người dân, gây rắc rối phiền hà cho người khám; ứng xử của y, bác sỹ với người bệnh cũng chưa được tốt...
 
Còn trong giáo dục, theo ý kiến phản ánh của người dân, chất lượng dạy và học chưa cao, cơ sở vật chất chưa đủ chuẩn, trang thiết bị dạy học chưa đồng bộ...
 
Những giải pháp 
 
“Địa phương cũng đã thấy rõ những tồn tại, yếu kém, sau khi UBND tỉnh công bố chỉ số CCHC năm 2017, huyện đã triệu tập ngay một cuộc họp mời lãnh đạo các xã, lãnh đạo các phòng, ban trong huyện lên quán triệt và yêu cầu xây dựng ngay kế hoạch khắc phục cụ thể” - ông Bùi Văn Hợi, Chủ tịch UBND huyện Đam Rông cho biết.
 
Một nhóm các giải pháp đã được Đam Rông đưa ra nhằm cải thiện và nâng cao chỉ số CCHC cấp huyện trong thời gian đến. 
 
Trước nhất, Đam Rông cho biết sẽ tăng cường công tác chỉ đạo trong năm nay, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các trưởng phòng và chủ tịch UBND các xã trong việc rà soát, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch của UBND huyện đề ra.
 
Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền CCHC, huyện tiếp tục tăng cường việc cập nhật, công khai hóa các TTHC mới tại bộ phận một cửa các cấp và trên trang mạng điện tử của huyện; đồng thời huyện sẽ bố trí kinh phí thích hợp để xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị cho bộ phận một cửa cấp huyện cũng như cấp xã, đặc biệt là trang thiết bị công nghệ thông tin.
 
Trong cơ chế một cửa, một cửa liên thông, huyện giao cho Văn phòng UBND huyện đôn đốc, kiểm tra các phòng, ban và công chức tại bộ phận một cửa của huyện nhằm đảm bảo việc giải quyết TTHC đúng qui trình và đúng thời gian quy định; phối hợp với các phòng, ban của huyện để giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông giữa cấp huyện và cấp xã, đồng thời triển khai việc áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên mạng điện tử.
 
Một việc không kém phần quan trọng như huyện cho biết là tăng cường công tác thanh tra công vụ đối với cán bộ công chức; xử lý nghiêm những người vi phạm giờ giấc hành chính, đặc biệt là đối với công chức chậm trễ, gây phiền hà trong giải quyết TTHC. 
 
Với cấp xã, Đam Rông yêu cầu các xã trong huyện phải nghiêm túc chấn chỉnh đội ngũ cán bộ công chức làm việc tại bộ phận một cửa, thực hiện đúng qui trình giải quyết TTHC, sử dụng biểu mẫu hồ sơ đúng theo quy định; thường xuyên cập nhật thông tin vào sổ và phần mềm theo dõi; quản lý hồ sơ, giấy biên nhận hồ sơ theo quy định; cập nhật việc niêm yết bộ TTHC mới, sửa đổi bổ sung đầy đủ và kịp thời, sử dụng bảng niêm yết TTHC một cách hiệu quả, nghiêm túc thực hiện công tác chấm chỉ số CCHC hằng năm theo đúng qui định.
 
Nhằm hiện đại hóa nền hành chính của huyện, trong tháng 5/2018 vừa qua, Đam Rông đã đăng ký với tỉnh để triển khai 36 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, trong đó có 31 dịch vụ ở mức độ 3, 5 dịch vụ ở mức độ 4. Các dịch vụ công trực tuyến này hầu hết trong các lĩnh vực Tư pháp, Tài nguyên Môi trường, Kinh tế hạ tầng, Thông tin - Truyền thông, Tài chính, Nội vụ, Văn hóa, Lao động - Thương binh & Xã hội...
 
Để tăng sự hài lòng của người dân về dịch vụ công, đặc biệt là trong y tế, Chủ tịch UBND huyện còn cho biết, huyện đã trực tiếp mời lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện lên để nhắc nhở, yêu cầu ngành chấn chỉnh tinh thần và thái độ làm việc và phục vụ của đội ngũ y, bác sỹ tại các cơ sở y tế trong huyện.
 
VIẾT TRỌNG
,
.