Bảo dưỡng 1 km đường bộ gần 50 triệu đồng
Cập nhật lúc 08:51, Thứ Tư, 11/07/2018 (GMT+7)
Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng giao tổ chức đấu thầu duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến tỉnh lộ trên địa bàn. 
 
Theo đó, với hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn nhà thầu qua mạng, Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng sẽ tiến hành ký kết hợp đồng trọn gói, nghiệm thu theo chất lượng hạng mục với đơn vị trúng thầu theo mức kinh phí duy tu, bảo dưỡng hàng năm gồm: gần 50 triệu đồng/1 km chiều dài đường bộ; hơn 400 ngàn đồng/1 m chiều dài cây cầu; 5% dự phòng trượt giá. 
 
Hợp đồng duy tu, bảo dưỡng đường tỉnh lộ Lâm Đồng với đơn vị trúng thầu được thiết lập với thời gian 2,5 năm (từ tháng 7/2018 đến tháng 12/2020) và thời gian 3 năm (từ năm 2021 trở đi). 
 
Nguồn kinh phí nói trên được trích từ Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Lâm Đồng hàng năm.
 
MẠC KHẢI
,
.