Đạ Tẻh: Sáp nhập Ðài Truyền thanh Truyền hình với Trung tâm Văn hóa Thể thao
Cập nhật lúc 08:56, Thứ Hai, 09/07/2018 (GMT+7)
Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đạ Tẻh trên cơ sở sáp nhập Đài Truyền thanh Truyền hình và Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Đạ Tẻh. 
 
Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đạ Tẻh chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND huyện Đạ Tẻh; sự hướng dẫn chuyên môn của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm giám đốc và không quá 2 phó giám đốc; tổng số 22 người làm việc (chuyển nguyên trạng 10 người ở Đài Truyền thanh Truyền hình và 12 người ở Trung tâm Văn hóa Thể thao); 4 tổ chuyên môn: Hành chính tổng hợp, Văn hóa văn nghệ, Thể dục thể thao và Thông tin tuyên truyền.   
 
Các nhiệm vụ chính của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đạ Tẻh là: tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, tuyên truyền cổ động, nghệ thuật dân gian, thể thao truyền thống; sản xuất, phát sóng các chương trình phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào triển khai thực hiện tại địa phương…
 
VŨ VĂN
,
.