Đơn Dương: Ðã có 4 xã, thị trấn triển khai hệ thống một cửa điện tử
Cập nhật lúc 08:50, Thứ Sáu, 06/07/2018 (GMT+7)
Đó là xã Quảng Lập, xã Tu Tra, thị trấn Thạnh Mỹ và thị trấn D’ran. Tại 4 xã, thị trấn này đã thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính qua hệ thống một cửa hiện đại đang được triển khai tại đây. 
 
Đơn Dương trong thời gian gần đây đã từng bước hiện đại hóa nền hành chính tại địa phương, nâng số lượng thủ tục cung cấp qua dịch vụ công trực tuyến; đã thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết 5 thủ tục ở mức độ 4, có 37 thủ tục ở mức độ 3 và tất cả các thủ tục còn lại của cấp huyện ở mức độ 2. 
 
Đơn Dương đang bắt đầu triển khai việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 đến cấp xã, thị trấn; trước mắt là 2 đơn vị gồm thị trấn Thạnh Mỹ và xã Quảng Lập, sau đó sẽ từng bước triển khai rộng đến các xã, thị trấn còn lại.
 
VIẾT TRỌNG
,
.