Đức Trọng: Tỷ lệ che phủ rừng tăng thấp
Cập nhật lúc 08:53, Thứ Sáu, 13/07/2018 (GMT+7)
Theo Huyện ủy Đức Trọng, tỷ lệ che phủ rừng của huyện hiện đạt 31,2%, so với đầu nhiệm kỳ năm 2015 tăng rất thấp và chỉ đạt 0,5%, tương đương với diện tích rừng trồng mới 755,31 ha; trồng xen diện tích lâm nghiệp bị lấn chiếm 2.700 ha; trồng xen trên 97 ha đất lâm nghiệp và trồng rừng vành đai 5,7 ha.
 
Nguyên nhân là do chủ rừng chưa củng cố, thiết lập hồ sơ chặt chẽ trong công tác phát hiện và xử lý vi phạm; công tác giải tỏa thu hồi đất lấn chiếm chưa kiên quyết, hầu hết những diện tích giải tỏa đến nay đã bị tái lấn chiếm. Mặt khác, công tác trồng xen cây lâm nghiệp trên diện tích bị lấn chiếm chưa đảm bảo, chuẩn bị hiện trường trồng còn chậm, tỷ lệ trồng và tỷ lệ cây sống chưa đạt so với kế hoạch; một số hộ dân không chấp hành chủ trương trồng xen cây rừng, chủ yếu trồng bờ lô, bờ thửa… nên ảnh hưởng đến mục đích nâng cao độ che phủ. 
 
Cũng theo Huyện ủy Đức Trọng, để đạt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ che phủ rừng đạt 42% như chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra, Đức Trọng tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, quản lý lâm sản”; đồng thời thực hiện tốt công tác trồng rừng, trồng cây phân tán, mỗi năm trồng 500 ha rừng tập trung và trồng xen 3.000 ha rừng tại diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm. 
 
T.VŨ
,
.