Giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất ở Bảo Lâm
Cập nhật lúc 08:41, Thứ Ba, 10/07/2018 (GMT+7)
Theo thống kê, tính đến thời điểm hiện tại, toàn huyện Bảo Lâm có 246 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất với tổng diện tích hơn 93 ha. Số hộ này tập trung chủ yếu tại các xã Lộc Bắc, Lộc Lâm, B’Lá, Lộc Phú và thị trấn Lộc Thắng. Riêng tại xã Lộc Bảo, có 176 hộ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại thôn 2, thôn 3 không thuộc diện thiếu đất sản xuất nhưng do diện tích đất hiện có xấu khiến cho năng suất và thu nhập thấp. Do đó, các hộ này cũng đề nghị được bố trí đất sản xuất tại nơi thuận lợi hơn. Trước thực tế này, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc tỉnh và UBND huyện Bảo Lâm kịp thời đưa ra các biện pháp giải quyết tình trạng thiếu đất, hỗ trợ cho bà con phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Theo đó, đối với các hộ thiếu đất sản xuất tại Lộc Bắc sẽ được bố trí khoảng 10 ha đất trống nằm trong tổng diện tích gần 97 ha đất đã thu hồi và giao cho UBND huyện Bảo Lâm quản lý; đối với xã Lộc Bảo thì sử dụng diện tích 24,3 ha đất đã chuyển mục đích sử dụng, đã khai thác tận dụng lâm sản thuộc một phần diện tích đất đã thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất nông nghiệp đã giao cho UBND huyện Bảo Lâm quản lý; còn tại xã B’Lá, UBND tỉnh thống nhất thu hồi 6,5 ha đất đã khai thác trắng rừng trồng kế hoạch năm 2017 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Lâm để chuyển mục đích sử dụng và bố trí cho các hộ thiếu đất. Đối với các địa phương chưa có quỹ đất để bố trí và các hộ tại Thôn 2, Thôn 3 (xã Lộc Bảo), UBND huyện Bảo Lâm tiếp tục chỉ đạo các phòng ban liên quan, phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn và các đơn vị chủ rừng khẩn trương rà soát, tổng hợp và lựa chọn diện tích đất phù hợp để bố trí cho các hộ dân. Diện tích đất này bao gồm đất trống, đất không có rừng, đất đã thu hồi từ các dự án của doanh nghiệp, đất thuộc kế hoạch khai thác trắng rừng trồng năm 2018… Trong trường hợp không còn quỹ đất để bố trí, UBND huyện Bảo Lâm thực hiện các biện pháp hỗ trợ khác theo quy định. 
 
ÐÔNG ANH
,
.