Hồ sơ quá hạn giải quyết phải xin lỗi
Cập nhật lúc 08:48, Thứ Năm, 12/07/2018 (GMT+7)
Tiếp tục nâng cao chỉ số cải cách hành chính và tinh thần phục vụ nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính một cửa, UBND huyện Lâm Hà vừa chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai và các cơ quan trực thuộc phải xin lỗi bằng văn bản đối với hồ sơ quá hạn giải quyết. 
 
Theo đó, trước 1 ngày hết hạn, cơ quan thẩm quyền phải gửi văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân qua Bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả huyện Lâm Hà. Đồng thời khi trình lãnh đạo UBND huyện Lâm Hà giải quyết hồ sơ hành chính phải kèm theo văn bản xin lỗi này. Nếu không, Văn phòng UBND và HĐND huyện Lâm Hà phải trả lại hồ sơ, yêu cầu bổ sung theo quy định. 
 
Văn bản xin lỗi hồ sơ quá hạn ở huyện Lâm Hà phải nêu rõ lý do, thời gian đề nghị gia hạn và mong được thông cảm vì “sự cố chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức” của tổ chức, cá nhân…
 
MẠC KHẢI
,
.