Hỗ trợ tiền ăn học cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn
Cập nhật lúc 08:57, Thứ Hai, 09/07/2018 (GMT+7)
Thống kê từ Dự án tăng cường trợ giúp xã hội Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho biết, năm học vừa qua có 1.375 học sinh bậc phổ thông trung học được hỗ trợ tiền ăn học. Theo đó, các em là người dân tộc thiểu số, con em hộ nghèo tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn được Nhà nước hỗ trợ xấp xỉ 605 ngàn đồng/tháng, tương đương 5 triệu đồng/năm học phục vụ cho việc ăn học. Mức trợ cấp trên được tăng dần theo mức lương cơ sở. Đây là hỗ trợ nhằm giúp các em có điều kiện tới trường, tiếp tục theo đuổi con đường học vấn, thuận lợi cho tìm kiếm việc làm và nâng cao dân trí vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. 
 
D.Q
,
.