Lâm Ðồng xếp thứ 3 về mức độ ứng dụng CNTT
Cập nhật lúc 08:46, Thứ Năm, 12/07/2018 (GMT+7)
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử. Theo kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử năm 2017, Bộ TT&TT xếp vị trí thứ hai về chỉ số trang/cổng thông tin điện tử (Cung cấp, cập nhật thông tin; chức năng hỗ trợ trên trang/cổng thông tin điện tử) của các bộ, cơ quan ngang bộ năm 2016 - 2017 và chỉ số về Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT của các bộ, cơ quan ngang bộ năm 2016 - 2017.
 
Ứng dụng CNTT tại Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng
Ứng dụng CNTT tại Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), Bộ Thông tin và Truyền thông đã khảo sát, tổng hợp tình hình triển khai ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử trên phạm vi cả nước và đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017.
 
Năm 2017, công tác đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử của cơ quan nhà nước được thực hiện đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện với 6 hạng mục là: Hạ tầng kỹ thuật CNTT; Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan; Trang/Cổng thông tin điện tử (Cung cấp, cập nhật thông tin; các chức năng hỗ trợ trên trang/cổng thông tin điện tử); Cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Cơ chế, chính sách và quy định cho ứng dụng CNTT và Nhân lực cho ứng dụng CNTT.
 
Theo đó, 10 tỉnh/thành đứng đầu khối tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo thứ tự là: tỉnh Thừa Thiên Huế, TP Đà Nẵng, tỉnh Lâm Đồng, Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh, Lào Cai, Khánh Hòa, An Giang, Tiền Giang, Hà Tĩnh.
 
DIỄM THƯƠNG
,
.