Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn
Cập nhật lúc 08:56, Thứ Sáu, 13/07/2018 (GMT+7)
Sở Y tế vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017 - 2020. Mục tiêu đến năm 2020 có 100% cơ sở khám chữa bệnh công lập, bệnh viện tư nhân kê đơn thuốc đủ nội dung theo quy định của Bộ Y tế về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú và có 80% cơ sở khám chữa bệnh tư nhân khác chấp hành quy định này.
 
Đến năm 2020 có 90% cơ sở khám chữa bệnh công lập, bệnh viện tư nhân kê đơn thuốc tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế về quản lý và sử dụng kháng sinh trong các bệnh lý nhiễm trùng; có 70% cơ sở khám chữa bệnh tư nhân tuân thủ quy định này. Đảm bảo 100% nhà thuốc, quầy thuốc bán thuốc kháng sinh phải có đơn thuốc.
 
Đề án này nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của cán bộ y tế, đặc biệt là bác sĩ và người bán lẻ thuốc trong việc thực hiện quy định pháp luật về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn, trọng tâm là thuốc kháng sinh, nhằm giảm tình trạng kháng thuốc kháng sinh, lạm dụng thuốc, sử dụng thuốc không hợp lý.
 
AN NHIÊN
,
.