Thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao
Cập nhật lúc 15:44, Thứ Sáu, 06/07/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành các Quyết định số 1356, 1357 về việc thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh trên cơ sở sáp nhập Đài Truyền thanh - Truyền hình và Trung tâm Văn hóa - Thể thao.
 
Theo đó, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao có chức năng phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của địa phương. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao ở các xã, thị trấn. Tổ chức và cung ứng các dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn và thực hiện các chức năng khác do UBND huyện giao.
 
Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND huyện; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn của các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông và chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật của Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng.
 
LHT
,
.