Thông qua đề án xây dựng thành phố thông minh
Cập nhật lúc 08:55, Thứ Năm, 12/07/2018 (GMT+7)
UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 1365/QĐ- UBND phê duyệt Đề án “Xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2018 - 2025”.
 
Đến năm 2020 thiết lập nền tảng công nghệ dùng chung cho thành phố thông minh Đà Lạt. Ảnh: Nam DT
Đến năm 2020 thiết lập nền tảng công nghệ dùng chung cho thành phố thông minh Đà Lạt. Ảnh: Nam DT

Đề án đặt ra mục tiêu tổng quát: Xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông và các phương tiện khác để nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện hiệu quả hoạt động của chính quyền, thức đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện và bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đến năm 2025, thành phố Đà Lạt cơ bản trở thành thành phố thông minh, hiện đại của Việt Nam.
 
Để thực hiện đề án, tỉnh Lâm Đồng xác định: Giai đoạn 2018 - 2020 thiết lập nền tảng công nghệ dùng chung cho thành phố thông minh và triển khai các lĩnh vực ưu tiên như: Xây dựng thiết lập khung công nghệ, nền tảng hạ tầng và dữ liệu cho thành phố thông minh, nền tảng an toàn, an ninh thông tin; tập trung xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng các ứng dụng thông minh trong hoạt động quản lý quy hoạch đô thị, quản lý đất đai; lựa chọn và triển khai một số ứng dụng thông minh ưu tiên trong các lĩnh vực; xây dựng Trung tâm điều hành thành phố thông minh và tích hợp dần các công cụ, ứng dụng trong các lĩnh vực. Giai đoạn 2021 - 2025 triển khai đồng bộ các giải pháp trên nền tảng dùng chung, mở rộng, cải tiến theo hướng ngày càng thông minh hơn như: Triển khai lĩnh vực khác theo lộ trình: du lịch, nông nghiệp, y tế, giáo dục, giao thông, an ninh an toàn…; hình thành dữ liệu phục vụ công dân, doanh nghiệp, nâng cao tương tác giữa chính quyền, người dân, doanh nghiệp, cung cấp dữ liệu mở; hình thành nền tảng phân tích dữ liệu lớn, dự báo, hỗ trợ ra quyết định cho lãnh đạo thành phố; thường xuyên cải tiến và mở rộng các ứng dụng trong các lĩnh vực theo hướng ngày càng thông minh hơn.
 
TIẾN DÂN
,
.