Xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng
Cập nhật lúc 08:42, Thứ Ba, 10/07/2018 (GMT+7)
Kế hoạch năm 2018, chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng dự toán gần 272 tỷ đồng; trong đó, kinh phí ủy thác chi trả cho chủ rừng để quản lý, bảo vệ rừng hơn 238,276 tỷ đồng, với tổng diện tích 380.332 ha; kinh phí chi trả trồng rừng, trồng cây phân tán hơn 9,917 tỷ đồng. 
 
Theo Thông tư 22/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ NN&PTNT quy định, Quỹ BV&PTR tỉnh phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm, UBND xã... xây dựng bản đồ chi trả DVMTR phù hợp với từng đối tượng chủ rừng để xác định diện tích rừng được chi trả. Để triển khai, Quỹ BV&PTR Việt Nam phối hợp với Viện Sinh thái rừng và Môi trường đã biên soạn Sổ tay kỹ thuật hướng dẫn xây dựng bản đồ chi trả DVMTR và vừa tổ chức thảo luận góp ý. Bản đồ này nhằm truyền tải thông tin về số tiền được chi trả tương ứng với mỗi không gian địa lý (mỗi lô rừng) và các đối tượng chủ rừng được thụ hưởng; được xây dựng trên cơ sở đơn giá chi trả cho từng lưu vực và hiện trạng rừng, chủ rừng quản lý của từng tỉnh. Hiện Sổ tay này đang khẩn trương hoàn thiện và triển khai cho các địa phương trong thời gian sớm nhất.               
 
M.Ð
,
.